Concursul lucrărilor de cercetare ,,Chimia în viața noastră”

Catedra de științe fizice și inginerești a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a organizat în data de 14 mai 2022 Concursul lucrărilor de cercetare ,,Chimia în viața noastră” pentru elevii  din Zona de Nord a Republicii Moldova.

La deschiderea Concursului cu mesajul de salut au participat:

  • decanul Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului, dr., conf. univ. Ina Ciobanu;
  • șeful Catedrei de științe fizice și inginerești, dr., conf. univ. Vitalie Beșliu;
  • șeful Laboratorului de chimie fizică și ecologică, dr. hab., conf. univ. Vasile Șaragov.

La Concurs au participat elevii claselor a X-XII-a și studenții colegiilor din Zona de Nord a Republicii Moldova.  

Învingătorii Concursului lucrărilor de cercetare a elevilor ,,Chimia în viața noastră” sunt:

Locul I

  1. Michirina Elena, Roșca Veceslav.  Profesor: Ana Onu. Liceul Teoretic „A. S. Pușkin”, mun. Bălți.

Locul II

  1. Badilo Victoria, Pădurari Olga. Profesor: Saranciuc Ana. Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu ”, mun. Bălți.
  2. Sanduleac Loredana, Lisnic Victoria. Profesori: Liliana Bold, Lilia Butnari, Ana Saranciuc. Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu ”, mun. Bălți.

Locul III

  1. Doțiuc Serghei. Profesor: Radul Mariana. Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”, or. Otaci.  
  2. Tartus Mădălina. Profesor: Dorogan Elena. Liceul Teoretic “Petru Rareș”, or. Soroca.

Mențiune

  1. Zgardan Maxim. Profesor: Dorogan Elena. Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Petru Rareș”, or. Soroca.
  2. Tighineanu Daniela, Gaida Svetlana. Profesor: Dorogan Elena. Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Petru Rareș”, or. Soroca.

Galerie foto de la concurs – aici.

Distribuie acest articol