Decernarea Diplomelor de apreciere și gratitudine șefilor de catedră și decanilor Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

La 6 iulie 2022 Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Natalia GAȘIȚOI a decernat decanilor și șefilor de catedră Diplome de apreciere și gratitudine pentru promovarea culturii calității și rezultate excelente obținute în anul de studii 2021-2022 în procesul de evaluare externă a programelor de studii superioare de licență și de master din cadrul subdiviziunilor de către Agenția Națională de Evaluare a Calității în Educație. Acreditarea programelor confirmă consolidarea și promovarea culturii calității de către Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și demonstrează calitatea înaltă a programelor pentru ciclul II, studii superioare de master și programelor pentru ciclul I, studii superioare de licență.

Prim-prorectorul pentru activitatea didactică Lidia PĂDUREAC a menționat că  în acest an universitar 28 de programe de studii superioare la USARB au fost acreditate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare pentru o perioadă de 5 ani.

Felicitări și gratitudine decanilor, șefilor de catedră  și tuturor cadrelor didactice, care asigură calitatea procesului educațional-didactic în USARB prin profesionalism, implicare și performanțe!

 1. Lilia TRINCA, decanul Facultății de Litere;
 2. Ina CIOBANU, decanul Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului;
 3. Lora CIOBANU, decanul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte;
 4. Vitalie RUSU, decanul Facultății de Drept și Științe Sociale;
 5. Nicolae LEAHU, șeful Catedrei de literatură română și universală;
 6. Elena LACUSTA, șeful Catedrei de limba română și filologie romanică;
 7. Oxana CHIRA, șeful Catedrei de filologie engleză și germană;
 8. Mircea PETIC, șeful Catedrei de matematică și informatică;
 9. Carolina TCACI, șeful Catedrei de științe economice;
 10. Tatiana ȘOVA, șeful Catedrei de științe ale educației;
 11. Silvia BRICEAG, șeful Catedrei de psihologie;
 12. Tatiana BULARGA, șeful Catedrei de arte și educație artistică;
 13. Ina ODINOKAIA, șeful Catedrei de drept;
 14. Olga JACOTA-DRAGAN, șeful Catedrei de științe socioumane și asistență socială.

Dragi colegi,

Vă dorim realizări și succese mari în continuare!

Cu aleasă prețuire,

Administrația Universității

 

 

 

 

 

 

 

Distribuie acest articol