Felicitări cadrelor didactice ale USARB pentru conferirea titlului științifico–didactic de conferențiar universitar!

În data de 29 august 2022, doamna Rector a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Natalia Gașițoi a înmânat certificatele de conferențiar universitar angajatelor USARB, în conformitate cu decizia Consiliului de conducere ANACEC nr. 13 din 01.07.2022, cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar doamnelor:

  1. Viorica Cebotaroș Catedra de filologie engleză și germană;
  2. Elvira Guranda, Catedra de filologie engleză și germană;
  3. Aurelia Bețivu, Catedra de științe ale educației;
  4. Bejan Angela, Catedra de științe ale educației;
  5. Aliona Brițchi, Catedra de științe ale educației;
  6. Ludmila Cotos, Catedra de științe ale educației;
  7. Mariana Spatari, Catedra de drept.

Doamna Rector Natalia Gașițoi a mulțumit pentru performanța profesională și a adresat mesaje de felicitare și gratitudine noilor deținători ai titlului științifico-didactic de conferențiar universitar, a scos în evidență relevanța creșterii profesionale, efortul conjugat menținut de doamnele doctori în științe, cărora le-a fost conferit titlul științifico-didactic de conferențiar universitar.

Doamna Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, a remarcat semnificația implicării cadrelor didactice în consolidarea calității proceselor universitare, a menționat profesionalismul Secției Știință în ghidarea și monitorizarea proceselor de depunere a dosarelor de către pretendenții la titlul științifico-didactic de conferențiar universitar.

Într-o ambianță afectivă, caldă și colaborativă doamnele Viorica Cebotaroș, Elvira Guranda, Aurelia Bețivu, Bejan Angela, Aliona Brițchi, Ludmila Cotos, Mariana Spatari au împărtășit bucuria conferirii titlului științifico-didactic de conferențiar universitar, au adus mulțumiri administrației și Secției Știință a USARB pentru suportul constant în evoluția personală și profesională.

Felicitări cordiale, distinse colege! Vivat, Crescat, Floreat!

Distribuie acest articol