Studentele USARB – bursiere DAAD

Serviciul German de Schimb Academic – DAAD oferă în fiecare an un număr mare de burse pentru studenții din Republica Moldova care doresc să-și îmbunătățească cunoștințele de limba germană în cadrul unor cursuri internaționale de vară, organizate de universitățile germane. Studenții USARB beneficiază de bursele DAAD în fiecare an. În anul 2022, au beneficiat de burse DAAD două studente din anul III de la Facultatea de Litere, specialitatea Limba germană și limba engleză – Irina Lungu și Natalia Micherina. Studentele au fost sprijinite în susținerea testului Onset, organizat de DAAD din Republica Moldova la USARB, în perfectarea actelor necesare pentru dosar și înregistrarea pe platforma DAAD de dr., conf. univ. Oxana Chira, șefa Catedrei de filologie engleză și germană.

Irina Lungu a participat la cursul de limba germană în perioada 01.08.2022- 25.08.2022, în orașul München, Germania. Cursul a fost axat pe dezvoltarea vocabularului, comunicarea cu vorbitori nativi, educația interculturală, iar la finele cursului, studenta Irina Lungu a demonstrat rezultate foarte bune și a susținut examenul de limba germană (Nivelul B2.2). Din impresiile studentei menționăm următoarele: „Pe parcursul acestei luni mi-am făcut noi prieteni din toată lumea și am învățat despre cultura fiecăruia, comunicând doar în limba germană. Important este să menționez faptul că Germania este o țară frumoasă și diversă, așa că nu este suficient să locuiești într-un singur oraș pentru a cunoaște Germania. La sfârșit de săptămână mergeam mereu în diferite orașe și am vizitat Würzburg, Nürnberg, Augsburg, dar și Elveția (Zürich) și Austria (Salzburg). Organizatorii cursului au oferit, de asemenea, diverse excursii. Una dintre ele a fost o excursie la Castelul Neuschwanstein și la Lindhof. Această bursă deschide oportunități incredibile nu numai pentru învățare, ci și pentru o vacanță minunată”.

Natalia Micherina a luat parte la cursul de limba germană în perioada 03.08.2022-16.08.2022 la Universitatea din Münster, Germania. Bursiera DAAD și-a aprofundat cunoștințele de limbă și civilizație germană, iar la finele cursului a susținut examenul cu rezultate foarte bune la limba germană (Nivelul C1). Studenta Natalia Micherina menționează: „În acest timp am avut ocazia să văd nu numai Münster, dar și orașe cunoscute de toți care studiază germana, precum Köln, Düsseldorf, Frankfurt și Hamburg. Am vizitat obiective turistice pe care le văzusem doar în manuale de limba germană. Acest curs  a fost o mare oportunitate nu numai de a pune în aplicare cunoștințele mele lingvistice, dar și de a le aprofunda, comunicând cu vorbitori nativi. Am avut ocazia să întâlnesc oameni din toată lumea și să învăț mai multe nu numai despre Germania, ci și despre cultura altor țări din lume”.

Serviciul German de Schimb Academic – DAAD facilitează implementarea Strategiei de internaționalizare a USARB și a planului de acțiuni de internaționalizare a proceselor universitare.

Distribuie acest articol