Reprezentanții proiectului MoldArte în vizită la USARB

În data de 21 septembrie 2022, Mirela Spataru, director artistic MoldArte, însoțită de un grup de jurnaliști, operatori culturali si traineri interesați să cunoască mediul artistic din Republica Moldova au realizat o vizită de lucru la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Întâlnirirea a vizat dialoguri constuctive cu reprezentanția ii USARB, în vederea unei mai bune cunoaşteri a sectorului cultural din Republica Moldova şi a dezvoltării unor posibile parteneriate şi proiecte comune.

USARB  a fost reprezentată la eveniment de Valentina Prițcan, conf. univ., dr., prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, Tatiana Sova, conf. univ., dr., decanul Facultății de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Tatiana Bularga, conf. univ., dr., șefa Catedrei de arte și educație artistică, Aculina Mihaluţa, director adjunct, Biblioteca Științifică a USARB, Lilia Ababii, șefa Centrului de Informare al României din USARB.

MoldArte este un proiect finanţat de EUNIC prin programul Spaţii Europene de Cultură şi organizat de Institutul Cultural Român, în colaborare cu Goethe-Institut Bucureşti, Ambasada Austriei din Republica Moldova, Delegaţia Uniunii Europene din Republica Moldova şi urmăreşte să dezvolte scena culturală publică din Republica Moldova, să stimuleze participarea actorilor culturali şi abordarea de către aceştia a problemelor sociale şi politice actuale.

 

 

 

Distribuie acest articol