REZISTENȚA ARMATĂ ANTISOVIETICĂ ÎN LITUANIA (1944-1953)

PRELEGERE PUBLICĂ

În data de 19 octombrie 2022, a avut loc prelegerea publică „Rezistența armată antisovietică în Lituania (1944-1953)”, susținută de Profesorul Invitat dr. Darius Juodis, cercetător la Academia Militară General Jonas Žemaitis din Lituania.

La eveniment au participat tineri studioși interesați de istoria și memoria rezistenței armate antisovietice – studenții de la specialitatea Istorie și educație civică USARB, elevii Colegiului Pedagogic ,,Ion Creangă” din Bălți și elevii Liceului Republican ,,Ion Creangă” din Bălți precum și profesorii de istorie, muzeografi și cercetători științifici.

Cu un cuvânt de deschidere la inaugurarea evenimentului a participat dna Prim-prorector pentru activitatea didactică, dr., conf. univ. Lidia Pădureac, care a accentuat importanța și actualitatea tematicii prezentate în edificarea unei culturii europene a memoriei în societatea din Republica Moldova.

Evenimentul a fost moderat de dr., conf. univ. Virgiliu Bârlădeanu, șeful Secției Istorie Contemporană din cadrul Institutului de Istorie, aducând în atenția schimbul prodigios de experiență și bune practici între cercetătorii din Republica Moldova și Republica Lituania în vederea diseminării rezultatelor cunoașterii istorice și păstrării active a memoriei victimelor regimurilor totalitare ca una dintre cele mai dificile moșteniri a societăților contemporane.

Prelegerea a fost urmată de o sesiune de întrebări și discuții, precum și de o donație de carte din partea Profesorului Invitat dr. Darius Juodis pentru biblioteca MNIM.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Edificarea culturii europene a memoriei, dezvoltarea valorilor democratice și consolidarea solidarității europene prin cercetarea și diseminarea cunoștințelor istorice. Cooperare și promovarea bunelor practici între Lituania și Moldova”, cu suportul Programului de promovare a democrației și cooperare pentru dezvoltare al MAE al Republicii Lituania.

Distribuie acest articol