Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (str. Pușkin, nr. 38, MD-3100), în temeiul Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului universitătii (Ed. 1 / Rev. 2 din 23.05.2018) și Hotărârii Senatului USARB nr. 3/1 a din 18.10.2022, organizează procesul de alegere a unui membru în Senatul USARB din rândul personalului didactic auxiliar, conform graficului aprobat în ședința Comisiei Electorale USARB  (p.-v. nr. 3 din 24.10.2022).

Graficul desfășurării procesului de alegeri al membrilor Senatului

Adunarea generală a electorilor Data desfășurării procesului de alegeri Ora desfășurării procesului de alegeri Locul desfășurării procesului de alegeri Membrii Comisiei Electorale responsabili
Personalul didactic auxiliar 08.11.2022 15-00 Bl. 5, aula 533 Ojegov Alexandr

 

 

Distribuie acest articol