Seminar metodic „Leadership si Management în învățământul superior: bune practici din cadrul proiectului MHELM”

În data de 28 octombrie 2022, a avut Seminarul metodic „Leadership si Management în învățământul superior: bune practici din cadrul proiectului MHELM”, organizat în cadrul Conferinței științifice internaționale „Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare”, ediția a IV-a din 27-28 octombrie 2022. Conferința a avut loc în format hibrid și a fost organizată de Catedra de Științe ale Educației, Facultatea de Știinţe ale Educaţiei, Psihologie și Arte
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Seminarul metodic „Leadership și Management în învățământul superior: bune practici din cadrul proiectului MHELM” a avut în calitate de facilitator pe doamna Valentina Prițcan, dr., conf. univ., coordinator instituțional al proiectului MHELM.

Evenimentul face parte din activitățile de diseminare a proiectului și a fost axat pe un set de obiective, care au vizat că la sfârșitul seminarului metodic, participanții vor fi capabili:

–        să argumenteze necesitatea achiziționării competențelor de leadership și management universitar de către managerii de toate nivelurile din IÎS;

–        să aplice strategii de fortificare a guvernării, planificării strategice și a managementului universitar, pentru a oferi suport reformelor din sector prin sporirea leadershipului și a capacităților de management;

–        să valorifice schimbul de experiență în realizarea transferului de inovații prin proiecte leadership și management universitar inovațional.

La Seminarul metodic „Leadership si Management în învățământul superior: bune practici din cadrul proiectului MHELM”, organizat virtual în cadrul Conferinței științifice internaționale „Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare”, ediția a IV-a, au participat peste 80 de manageri ai instituțiilor de învățământ superior și general, cadre didactice universitare și din învățământul general, mentori ai stagiilor de practică pedagogică, studenți.

În cadrul seminarului metodic „Leadership si Management în învățământul superior: bune practici din cadrul proiectului MHELM” au fost prezentate mai multe subiecte:

  • Sesiunea 1. Achiziționarea competențelor de leadership și management universitar – imperativ al timpului
  • Sesiunea 2. Proiecte inovaționale universitare: consolidarea sistemului informațional universitar (cămin și cantină)
  • Sesiunea 3. Proiecte inovaționale universitare: cărți de vizită
  • Sesiunea 4. Proiecte inovaționale universitare: dezvoltarea și modernizarea sistemului informațional universitar prin includerea modulului e-acte
  • Debrifare și evaluare

Mai multe detalii despre proiectul Erasmus+ MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului:

http://mhelm.utm.md/

pagina web a USARB, dedicată proiectului MHELM:

https://usarb.md/mhelm/

și paginii de facebook a proiectului MHELM:

MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management

facebook.com/MHELM

 

 

 

 

Distribuie acest articol