A II-a ediție a evenimentului Café de la Francophonie scientifique

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a găzduit, în data de 27 octombrie 2022, evenimentul Café de la Francophonie scientifique, aflat la a II-a ediție și organizat de către Biroul Național al Agenției Universitare a Francofoniei în Republica Moldova.

Evenimentul a reunit actori importanți ai Francofoniei din Republica Moldova – E.S., Graham Paul, Ambasadorul Republicii Franceze în Republica Moldova, Adriana Cazacu, Secretar de Stat, Ministerul Educației și Cercetării, reprezentanți ai Alianței Franceze, rectori, prorectori, profesori, cercetători și doctoranzi ai universităților din țară membre ale AUF, responsabili de filiere și de centre francofone.  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată șa eveniment de către Lucia Balanici, prodecanul Facultății de Litere, asist. univ., și Oxana Cibotaru, asist. univ. la Catedra de limba română și filologie romanică.

Misiunea evenimentului a fost de a efectua un schimb de bune practici referitoare la proiectele-cheie francofone implementate în instituțiile de învățământ superior, trecerea în revistă a celor mai semnificative activități realizate de Biroul Național AUF-Moldova și punerea în valoare a proiectelor de perspectivă cu universitățile partenere. 

Reprezentanții universităților membre ale AUF, invitați la eveniment, au prezentat activitățile-cheie implementate în cadrul proiectelor cu suportul AUF și a Biroului Național AUF-Moldova,  subliniind importanța acestora în consolidarea cercetării științifice, susținerea proiectelor de cercetare și încurajarea inserției profesionale a studenților francofoni.

Organizatorii evenimentului, în persoana dnei Claudia Vișan, directoarea Biroului Național AUF-Moldova, și dna Daniela Petrov, responsabilă pentru proiecte și comunicare, au decis să recompenseze eforturile actorilor implicați în diverse acțiuni de promovare a Francofoniei și au oferit diplome de gratitudine și mulțumire pentru contribuția valoroasă la dezvoltarea Francofoniei științifice în Republica Moldova. Diplome de apreciere și obiecte promoționale au fost oferite  și echipei USARB, după cum urmează :

Natalia GAȘIȚOI, rectorul USARB;

Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale;

Lucia BALANICI, responsabil de Centrul Francofon de Reușită Universitară;

Oxana CIBOTARU, asistent universitar la catedra de limba română și filologie romanică.

Aducem mulțumiri distincte Biroului Național AUF-Moldova și apreciem considerabil parteneriatul dinamic și suportul acordat întru dezvoltarea cercetării științifice și promovarea valorilor francofone în spațiul academic.

Distribuie acest articol