WBL4JOB: Noi performanțe pentru studiile duale la USARB

La data de 14 decembrie 2022, în cadrul proiectului Erasmus +, CBHE, „Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB), a fost realizat un ciclu de lecții practice la unitatea de curs „Contabilitate bancară” în incinta BC „Moldindconbank” SA de către titularul de curs dr., conf. univ. Victoria Postolache în comun cu directorul sucursalei Bălți dl Iurie Beșliu și directorul financiar dna Ina Scutelnic. Studenții de la specialitatea Contabilitate au fost instruiți privind modul organizare a  evidenței contabile a imobilizărilor corporale și necorporale la bancă, calculul amortizării, implementarea softurilor contabile pentru evidența acestora. Directorul financiar dna Ina Scutelnic a explicat și prezentat modalitatea de înregistrare în softul contabil a imibilizărilor corporale, necorporale și a activelor de mica valoare și scurtă durată. Studenții au prezentat un interes sporit față de subiectele abordate și s-au implicat activ în activitățile propuse.

 

Distribuie acest articol