Acordarea premiilor pentru realizări suplimentare în anul 2022!

În data de 21 decembrie, în cadrul Ședinței festive a Senatului USARB, Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale a USARB a enunțat conținutul ordinului Rectorului universității referitor la acordarea premiilor pentru realizări suplimentare în anul 2022!

Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Natalia GAȘIȚOI a oferit premii și certificate de apreciere pentru realizări suplimentare în anul 2022, însoțite de felicitări cordiale din partea comunității USARB, următorilor colaboratori:

  1. Elena SIROTA, dr., conf. univ. la Catedra de slavistică;
  2. Silvia CIOBANU, șef Serviciu Marketing și Activitate editorială, Biblioteca Științifică a USARB.

Certificate de înaltă apreciere pentru buna organizare a Săptămânii europeane a sportului, au fost înmânate domnilor: 

  1. Alexandru MORARI, lector superior;
  2. Ion FOCŞA, asistent universitar;  
  3. Roman BUTNARU, lector universitar;
  4. Dmitrii GHERMAN, asistent universitar;
  5. Dmitrii MORARI, profesor de educație fizică și sport.

 Felicitări cordiale pentru rezultate remarcabile în anul 2022!

 

 

Distribuie acest articol