Acordarea premiilor colaboratorilor USARB pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor,  doctor habilitat și coordonarera tezelor de doctorat

În data de 21 decembrie 2022, în cadrul Ședinței festive a Senatului USARB, Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale a USARB a enunțat conținutul ordinului Rectorului universității referitor la acordarea premiilor pentru rezultate semnificative în domeniul cercetărilor ştiinţifice şi cu ocazia obţinerii gradului ştiinţific de doctor și doctor habilitat în anul 2022, dar și pentru coordonarea excelentă a tezelor de doctor de către colaboratorii USARB, autorii cărora au obținut gradul științific de doctor în științe în anul 2022.

Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Natalia Gașițoi a oferit cadouri și premii în semn de înaltă apreciere și recunoștință pentru rezultate semnificative în domeniul cercetărilor ştiinţifice şi cu ocazia obţinerii gradului ştiinţific de doctor și doctor habilitat în anul 2022, însoțite de felicitări cordiale din partea comunității USARB, următorilor colaboratori:

  1. Nelli AMARFII-RAILEAN, dr. hab. în științe economice, conf. univ. la Catedra de științe economice;
  2. Svetlana MELNIC, dr. în filologie, metodist la Departamentul de Relații Internaționale;
  3. Tatiana PANCO, dr. în științe ale educației, lect. univ. la Catedra de științe ale educației;

Pentru coordonarea excelentă a tezelor de doctor de către colaboratorii USARB, autorii cărora au obținut gradul științific de doctor în științe în anul 2022, rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți Natalia Gașițoi a oferit cadouri și premii doamnei Diana Vrabie, conf. univ., dr., Catedra de Literatură română și universală, coordonator științific al doamnei Svetlana Melnic.

 

           

Distribuie acest articol