Acordarea premiilor Senatului 2022, pentru lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice

În data de 21 decembrie 2022, în cadrul Ședinței festive a Senatului USARB, Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale a USARB a enunțat conținutul ordinului Rectorului universității referitor la acordarea premiilor Senatului pentru lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice

Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Natalia GAȘIȚOI a oferit premii și diplome în semn de înaltă apreciere și recunoștință  colaboratorilor USARB pentru lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice, , însoțite de felicitări cordiale din partea comunității USARB, după cum urmează:

Lucrarea anului la categoria ,,Manuale” 

  • Premiul I şi Diploma de gradul I dlui Nicolae Leahu, autorul lucrării Oul Didactic. Schițe pentru un curs de poezie, manual, Iași: Editura Junimea, 246 pag.

Lucrarea anului la categoria ,,Suporturi de curs”:

  • Premiul I şi Diploma de gradul I doamnelor Viorica Condrat și Viorica Cebotaroș, autoarele lucrării Your Key to American and British Culture, suport de curs, Chișinău: Editura Arc, 64 pag.
  • Premiul II şi Diploma de gradul II doamnelor Elvira Guranda, Irina Bulgacova, autoarele lucrării Lexikologie Der Deutschen Sprache, suport de curs, Tipografia din Bălți, 150 pag.

Lucrarea anului la categoria ,,Lucrări științifice cu caracter informativ”:

  • Premiul I şi Diploma de gradul I domnului Nicolae Leahu, autorul lucrării Antologia poeziei românești din Basarabia (1770 – 2020), studiu introductiv și note bibliografice, Chișinău: Știința, 407 pag.

Felicitări cordiale pentru rezultate remarcabile în anul 2022!

 

Distribuie acest articol