10 colaboratori ai USARB au primit premii pentru obţinerea titlului ştiinţifico-didactic  de conferențiar universitar în anul 2022!

În data de 21 decembrie 2022, în cadrul Ședinței festive a Senatului USARB, Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale a USARB a enunțat conținutul ordinului Rectorului universității referitor la acordarea premiilor pentru pentru obţinerea titlului ştiinţifico-didactic de conferențiar universitar în anul 2022!

Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Natalia GAȘIȚOI a oferit cadouri și premii în semn de înaltă apreciere și recunoștință pentru  obţinerea titlului ştiinţifico-didactic de conferențiar universitar în anul 2022, însoțite de felicitări cordiale din partea comunității USARB, următorilor colaboratori:

  1. Angela BEJAN, dr., lect. univ. la Catedra de științe ale educației;
  2. Aurelia BEȚIVU, dr., lect. univ. la Catedra de științe ale educației;
  3. Aliona BRIȚCHI, dr., conf. univ. la Catedra de științe ale educației;
  4. Ludmila COTOS, dr., lect. univ. la Catedra de științe ale educației;   
  5. Viorica CEBOTAROȘ, dr., conf. univ. la Catedra de filologie engleză și germană;
  6. Elvira GURANDA, dr., lect. univ. la Catedra de filologie engleză și germană;
  7. Mariana SPATARI, dr., conf. univ. la Catedra de drept;
  8. Rodica SLUTU, dr., lect. univ. la Catedra de științe economice;  
  9. Corneliu VRABIE, dr., lect. univ. la Catedra de drept;  
  10. Victor CAPCELEA, dr., lect. univ. la Catedra de științe ale naturii și agroecologie.  

Felicitări cordiale pentru rezultate remarcabile în anul 2022!

 

 

 

 

 

 

Distribuie acest articol