Ziua profesorului tânăr – promovarea carierei didactice în USARB

În data de 17 decembrie 2022, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a găzduit evenimentul ,,Ziua profesorului tânăr – promovarea carierei didactice”, organizat de Ministerul Educației și Cercetării și Misiunea Înalților Consilieri ai Uniunii Europene pentru Republica Moldova.

Evenimentul a urmărit scopul de a promova imaginea profesorului și respectiv, creșterea interesului, motivației și a numărului de tineri care vor alege cariera pedagogică.

 Sala Polivalentă a USARB a găzduit circa 180 de persoane, inclusiv:

 • absolvenți de licee și gimnazii ai anului 2023 din Bălți, Fălești, Florești, Sângerei, Râșcani, Drochia, Glodeni; 14 conducători șefi OLSDI și directori de licee; 2 pedagogi tineri încadrați în școli;
 • studenți de la anul final actual de la domeniul Științe ale educației de la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, Colegiul Pedagogic ,,Ion Creangă” din Bălți, Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei, Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca, 8 rectori/prorectori, decani, directori, vice-directori;
 • 2 învingători ai concursului Pedagogul anului 2021 si 2022,
 • 6 invitați de onoare cu mesaje de încurajare din partea statului.

Evenimentul a fost moderat de Daniel Funeriu, Daniel Înalt Consilier al Uniunii Europene pentru Republica Moldova

În cadrul Panelului 1. Împărtășirea bunelor practici în promovarea minunatei profesii de Învățător/Educator/Profesor, au venit cu discursuri:

 • Anatolie Topală, Ministrul Educației și Cercetării;
 • Nadejda Velișco, Secretar General, Ministrul Educației și Cercetării;
 • Valentina Chicu, consilieră a Președintei Republicii Moldova, dna Maia Sandu;
 • Natalia Gașițoi, Rectorul Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți.

Ministrul Educației și Cercetării Anatolie Topală a vorbit în cadrul evenimentului despre  importanța profesiei de pedagog în societate și despre acțiunile ministerului pentru atragerea și menținerea profesorilor buni în sistemul educațional. Ministrul a scos în evidență un șir de facilități acordate celor care optează pentru cariera didactică de către Ministerul Educației și Cercetării.

Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți Natalia Gașițoi a prezentat oportunitățile de formare profesională în domeniul „Științe ale educației”, vorbindu-le elevilor despre oferta educațională a universității, multiplele posibilități ale instituțiilor de învățământ superior, accentuând faptul că o deosebită atenție este acordată specialităților cu profil didactic.

Au urmat tradiționalele paneluri de discuție cu studenții de la specialitățile pedagogice, cu tinerii specialiști debutanți și cu profesorii, câștigători ai Concursului „Pedagogul Anului”.

Panelul 2. Premianții concursului ,,Pedagogul anului 2021 și 2022”  – împărtășirea experienței profesionale  a fost susținut de:

 • Mihailiuc Aurelia, învățătoare, grad didactic I, Școala primară „Spiridon Vangheli”, mun. Bălți
 • Saranciuc Ana, prof. chimie, LT ”M. Eminescu” Bălți

Prezentarea avantajelor la absolvire (Tineri pedagogi absolvenți ):

 • Nicoleta Gordilă, profesoară de matematică la L.T. „M. Eminescu” din Bălți;
 • Tetelea Daniela – absolvent promoția 2022 la specialitatea Învățământ primar, angajată ca tânăr specialist la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Bălți
 • Munteanu Ludmila, învățătoare la clasele primare, Gimnaziul Piatra, Orhei

 

În cadrul Panelului nr. 3. Prezentarea oportunităților de formare profesională  la domeniul Științe ale Educației, oferite tinerilor au fost prezentate facilități în cadrul studiilor  de către studenți de la Științe ale Educației din USARB și colegii:

 • Alexandru Didenco, anul III, specialitatea ,,Matematică și informatică”, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți
 • Toderean Andreea, specialitatea Învățământ primar, deținătoarea Bursei Președintelui, Colegiul Pedagogic ”Ion Creangă” din Bălți
 • Diana Cebotari, eleva anului 4, programul Învățământ primar – Colegiul V. Lupu din Orhei
 • Ohoțchi Alina, specialitatea Învățămânmt primar – Colegiul Mihai Eminescu din Soroca

La finalul evenimentului a fost prezentat un Program artistic oferit de USARB și colegiile pedagogice.

La eveniment au fost prezentate expoziții ale produselor studenților, ateliere practice și prezentarea ofertelor educaționale ale USARB,   Colegiului Pedagogic ,,Ion Creangă” din Bălți, Colegiului ,,Vasile Lupu” din Orhei, Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca.

Distribuie acest articol