Efectele schimbărilor climatice în Moldova și Europa, discutate în cadrul unui atelier organizat de Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED)

La data de 25 ianuarie 2023, studenții Catedrei de științe ale naturii și agroecologie au participat la promovarea unui seminar cu genericul „Efectele schimbărilor climatice în Moldova și Europa prin prisma agriculturii ecologice”, organizat de către Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED).

În cadrul seminarului au evoluat experți din domeniu cu următoarele comunicări:

Fertilitatea solului și managementul buruienilor – baza producției agricole ecologice:

Boris Boincean, PhD, Profesor, Director Institutul de Cercetare a Culturilor de Câmp „Selectia”, Bălți https://selectia.md/ro/about

 Dezvoltarea apiculturii în agricultură durabilă, inclusiv ecologică:

Nicolae Eremia, PhD, Profesor, inventator, expert al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC)

Dezvoltarea zootehniei într-o agricultură durabilă, inclusiv ecologică:

Eugeniu Voinițchi, Asistent la UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei (Facultatea de Medicină Veterinară), Președintele Asociației Patronatelor de Păsări din Moldova (APAM), medic veterinar, Coordonator pentru Siguranța Alimentelor, Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P), Implementarea și Monitorizarea Comună a Proiectelor Agricole (UCIMPA), finanțate de Banca Mondială

Protecția biologică a plantelor în agricultura ecologică (legumicultură, pomicultură):

Luminița Crivoi, Director Dezvoltare Agrobiznes.md https://agrobiznes.md/agroeco

Seminarul a fost destinat studenților de la specialitățile Ecologie, Geografie și Biologie cu scopul de a disemina cunoștințe privind necesitatea dezvoltării agriculturii durabile și ecologice în contextul schimbărilor climatice, dezvoltării mediului de afaceri prietenos mediului în RM, promovarea bunăstării și modului sănătos de viață prin prisma consumului de alimente sigure și bogate în nutrienți. Participanții seminarului au beneficiat și de o serie de publicații oferite din partea organizatorilor: ghiduri, broșuri, pliante informative.

 

Distribuie acest articol