Prezentarea proiectelor finale a managerilor din USARB, beneficiari ai programului „Leadership si management”, proiectul MHELM

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB) este parte a consorțiului proiectului 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadershipul și Managementul în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei.

În data de 10.02.2023 a avut loc prezentarea lucrărilor finale a formabililor din USARB, grupul 4, instruiți în cadrul Programului Leadership și Management, oferit de proiectul MHELM „Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Leadership and Management (MHELM)”, numărul de referință: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului Erasmus+.

În calitate de evaluatori au fost formatorii responsabili de Modulele incluse în programul Leadership și Management, dna Larisa BUGAIAN, coordonator de proiect, Universitatea Tehnică a Moldovei, dna Daniela POJAR, Universitatea Tehnică a Moldovei, dna Ala COTELINIC, Academia de Studii Economice din Moldova, Dna Angela NICULIȚĂ, Universitatea de Stat din Moldova. La eveniment a participat și domnul Rodion CIUPERCĂ, conducător al Direcției ,,Formare continuă”, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Sesiunea de prezentare a proeictelor finale a demarat cu un cuvânt de salut adresat de către doamna manager general al proiectului, prof. univ. Larisa BUGAIAN. Doamna Valentina PRIȚCAN, coordonator instituțional al proiectului MHELM, a scos în evidență semnificația instituțională și națională a proiectului MHELM, menționând implicarea activă și responsabilă a echipei USARB:

 • Tatiana Panco, Șefa Departamentului de Management al calității;
 • Aurelia Bețivu, șefa Catedrei de Științe ale Educației;
 • Stela Pripa, Director, Centrulde Inovare și Transfer Tehnologic;
 • Valentina Pilat-Mutruc, şefa arhivei;
 • Lina Mihaluța, Director, Biblioteca Științifică a USARB;
 • Dorin Guzgan, Specialist securitatea şi sănătatea în muncă.

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi a prezentat 2 proiecte instituționale, ca rezultat al beneficerii de Programul de instruire profesională pentru conducătorii din instituțiile de învățământ superior „Leadership si Management” a fost elaborat în cadrul proiectului MHELM:

Grup 1:  Crearea și Dezvoltarea Centrului de Scriere Academică

 1. Tatiana Panco, șefa Departamentului de Management al calității
 2. Stela Pripa, Director, Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic
 3. Lina Mihaluța, Director, Biblioteca Științifică a USARB

Grup 2: Constituirea hub-ului Alumni 

 1. Aurelia Bețivu, șefa catedrei de Științe ale Educației
 2. Valentina Pilat-Mutruc, şef arhivă
 3. Dorin Guzgan, Specialist securitatea şi sănătatea în muncă

Programul de instruire profesională pentru conducătorii din instituțiile de învățământ superior „Leadership si Management” a fost elaborat în cadrul proiectului MHELM finanțat cu suportul Uniunii Europene prin programul ERASMUS+, după cum urmează:

Domeniul de formare: Formare profesională continuă

Denumirea programului: „LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT”

Volumul total de ore / credite de studiu: 1200 ore / 40 credite

Baza admiterii: Diplomă de studii superioare de licență, Diplomă de studii superioare de master, Diplomă de studii superioare de doctorat

Limba de instruire: română

Forma de organizare: învățământ cu frecvență

USARB a fost parte a procesului de predare prin implicarea a două persoane:  coordonatorul instituțional al proiectului MHELM Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., și Tatiana ȘOVA, șefa Catedrei de științe ale educației, dr., conf. univ.

         

Mai multe detalii despre proiectul Erasmus+ MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului:

http://mhelm.utm.md/

pagina web a USARB, dedicată proiectului MHELM:

https://usarb.md/mhelm/

și paginii de facebook a proiectului MHELM:

MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management

https://www.facebook.com/MHELM.UTM/?epa=SEARCH_BOX

Distribuie acest articol