Înmânarea certificatelor managerilor din USARB, beneficiari ai programului „Leadership si management”, proiectul MHELM

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB) este parte a consorțiului proiectului 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadershipul și Managementul în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei.

În data de 10.02.2023 a avut loc festivitatea de înmânare a certificatelor eliberate de CTICE, care confirmă formarea profesională continuă a managerilor USARB, beneficiari ai programului de perfecționare „Leadership si management”.

La eveniment au participat responsabilii de Modulele incluse în programul ,,Leadership și Management”: dna Larisa BUGAIAN, coordonator de proiect, Universitatea Tehnică a Moldovei, dna Ala COTELNIC, Academia de Studii Economice din Moldova, dna Angela NICULITA, Universitatea de Stat din Moldova și domnul Rodion Ciupercă, conducător al Direcției ,,Formare continuă”, UTM.

Certificatele au fost înmânate managerilor și liderilor din USARB, după cum urmează (se păstrează funcția deținută în perioada instruirilor):

Grup 1:

–          Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale;

–          Tatiana Șova, șefa Catedrei de Științe ale Educației.

Grup 2:

–          Lidia Pădureac, prim prorector pentru activitatea didactică;

–          Lilia Trinca, decana Facultății de litere;

–          Ina Ciobanu, decana Facultății de Științe reale, economice și ale mediului;

–          Carolina Tcaci, șefa Catedrei de Științe Economice;

–          Oxana Chira, șefa Catedrei de filologie engleză şi germană;

–          Ana Bejenari, contabil șef.

Grup 3:

–          Svetlana Stanțieru, șefa Centrului  ,,Activitate didactică”;

–          Elvira Guranda, prodecana Facultății de Litere;

–          Mircea Petic, șeful Catedrei de Matematică și informatică;

–          Tatiana Bularga, șefa Catedrei de arte şi educaţie artistică;

–          Ghenadie Cabac, șeful Direcției tehnologii informaţionale.

Programul de instruire profesională pentru conducătorii din instituțiile de învățământ superior „Leadership si Management” a fost elaborat în cadrul proiectului MHELM finanțat cu suportul Uniunii Europene prin programul ERASMUS+:

Domeniul de formare: Formare profesională continuă

Denumirea programului: „LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT”

Volumul total de ore / credite de studiu: 1200 ore / 40 credite

Baza admiterii: Diplomă de studii superioare de licență, Diplomă de studii superioare de master, Diplomă de studii superioare de doctorat

Limba de instruire: română

Forma de organizare: învățământ cu frecvență

Instruirile în cadrul acestui program sunt realizate în scopul atingerii obiectivelor proiectului MHELM și implementării cu succes a priorității naționale a Republicii Moldova: „Guvernarea, planificarea strategică și gestionarea instituțiilor de învățământ superior”.

Proiectul vine ca suport în continuarea reformei sectorului învățământului superior din Republica Moldova, prin consolidarea capacității liderilor și fortificării guvernării, planificării strategice și a managementului în universitățile din Republica Moldova.

 

Mai multe detalii despre proiectul Erasmus+ MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului:

http://mhelm.utm.md/

pagina web a USARB, dedicată proiectului MHELM:

https://usarb.md/mhelm/

și paginii de facebook a proiectului MHELM:

MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management

 

Distribuie acest articol