Conferirea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar colaboratorilor USARB!

În data de 23 februarie 2023, doamna Natalia Gașițoi, rector al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a înmânat certificatele de conferențiar universitar, în conformitate cu decizia Consiliului de conducere al ANACEC, nr. 8 din 25 noiembrie 2022, cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar, următorilor colaboratori ai USARB:

  1. Rodica Slutu, lect. univ., doctor în științe economice, Catedra de ştiinţe economice;
  2. Victor Capcelea, lect. univ., doctor în științe geonomice, Catedra de științe ale naturii și Agroecologie.
  3. Corneliu Vrabie, lect. univ., doctor în drept, Catedra de drept;
  4. Ion Covalciuc, lect. univ., doctor în drept, Catedra de drept.

Doamna Rector Natalia Gașițoi a remarcat performanța profesională și a adresat mesaje de felicitare și gratitudine noilor deținători ai titlului științifico-didactic de conferențiar universitar, a scos în evidență relevanța și misiunea nobilă a universitarilor. S-au valorificat contribuțiile personale ale cadrelor didactice universitare nominalizate, rolul lor în consolidarea culturii calității în USARB.

Doamna Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, a remarcat semnificația implicării cadrelor didactice în consolidarea calității proceselor universitare și a adresat un mesaj de gratitudine Secției Știință, pentru buna supervizare și monitorizare a proceselor de depunere a dosarelor la ANACEC de către pretendenții la titlul științifico-didactic de conferențiar universitar.

Într-o ambianță afectivă, caldă și colaborativă doamna Rodica Slutu, domnii Corneliu Vrabie, Ion Covalciuc, Victor Capcelea, au adus mulțumiri comunității academice, administrației și Secției Știință a USARB, pentru suportul constant în evoluția personală și profesională.

Felicitări cordiale! Vivat, Crescat, Floreat!

 

 

 

 

Distribuie acest articol