Lansarea fazei a doua a proiectului internațional REFLECT – „Învățarea de calitate prin intermediul sistemului de la egal-la-egal în Republica Moldova”!

În perioada 21-22 februarie 2023, sediul Clasei Viitorului a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a găzduit evenimentul de lansare a proiectului „REFLECT – Învățare de calitate prin sistemul de la egal-la-egal in Moldova” și primul Atelier de formare în cadrul proiectului nominalizat.

Proiectul este implementat de consorțiul internațional constituit din cinci instituții de învățământ superior din Republica Moldova (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat din Moldova) cu asistența Universității Pedagogice din Zurich, Elveția și a Agenției Elvețiene de Cooperare și Dezvoltare. 

În cadrul programului-cadru SDC „Promovarea educației civice active” (FACE) în Moldova, implementat în cooperare cu Consiliul Europei (CoE) și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), proiectul „REFLECT, faza a doua – Învățare de calitate prin sistemul de la egal-la-egal din Moldova” (denumit în continuare REFLECT) contribuie direct la dezvoltarea individuală a membrilor grupurilor țintă, cum ar fi reprezentanții regionali ai Direcțiilor de Învățământ, învățătorii, personalul academic universitar, directorii de școli și studenții- pedagogi prin promovarea unei culturi de feedback și reflecție asupra predării. Prin urmare, cooperarea dintre Moldova și Elveția poate contribui la îmbunătățirea calității educației școlare prin formarea continuă și inițială a profesorilor.

Cei prezenți au beneficiat de statutul epistemic și praxiologic al formatorilor internaționali: Rolf Gollob, Marin Dolinta, Corinna Borer, care au făcut uz de experiența avansată în arhitecturi curriculare pentru secolul al XXI-lea, ilustrând discursul formativ cu exemple concludente despre și pentru experiența de urmat a calității prin reziliență, individualizare, diferențiere, axiologizare și integrare creativă în posibile contexte profesionale a studenților – pedagogi.

Suportul de curs, constând în expresia a două ghiduri avizate și recomandate de către Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, a facilitat transferul valoric al bunelor practici internaționale pentru aplicarea, ulterioară, la nivel național a respectivelor standarde.

Proiectul REFLECT prezentat este un proiect de continuare a proiectului pilot REFLECT, finanțat de către SDC (septembrie 2021 – august 2022), în care trei școli-pilot din Moldova și IPE au colaborat pentru a elabora manuale orientate pe practică pentru diferite grupuri țintă (profesori, directori, formatori și inspectorate) care au fost ulterior publicate și recomandate pe site-ul web al Ministerului Educației și Cercetării din Moldova (MEC).

REFLECT își propune să consolideze competențele personale și sociale ale fetelor și băieților din Republica Moldova prin îmbunătățirea calității formării cadrelor didactice, directorilor, inspectorilor și formatorilor. Proiectul este preconizat pentru patru ani și va antrena cadre universitare de referință în exercițiul asimilării și implementării discursului pedagogic eficient în contextul curricular al postmodernității.

 

 

 

Distribuie acest articol