Prezentarea subproiectului  EPICoM la Facultatea de

Științe Reale, Economice și ale Mediului, Drept și Științe sociale

În data de 2 martie 2023, studenții Facultăților de Științe Reale, Economice și ale Mediului, Drept și Științe sociale, programele de studii în domeniul Educației, au participat la un Atelier de informare referitor la implementarea subproiectului EPICoM, domeniul prioritar: 011 Educație, finanțat în cadrul proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, coordonat de MEC.

Obiectivul general al proiectului EPICoM rezidă în modernizarea infrastructurii educaționale a universității în vederea stimulării calității formării inițiale și continue a cadrelor didactice.

Rezultate scontate:

  • Crearea și dotarea cu echipament a 15 laboratoare didactice, centre educaționale de simulare săli, studiouri, care ar reprezenta Școala Viitorului în care se formează pedagogi inovativi și care vor facilita introducerea inovațiilor pedagogice pentru buna pregătire a profesorilor:
  • Extinderea de parteneriate între USARB și angajatori în perioada de implementare a subproiectului;
  • Sporirea numărului studenților selectați și înscriși la programele de licență și masterat în domeniul 011 Educație în USARB

Beneficiarii subproiectului sunt studenţii Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, cadrele didactice universitare/şcolare, psihologi şcolari, educatori, manageri ai instituţiilor de învăţământ, elevii, copiii, angajații structurilor de asistenţă psihopedagogică, părinţii.

Studenții și cadrele didactice universitare au beneficiat de un dialog deschis referitor la progresul proiectului și modul în care se pot implica în implementarea acestuia.

Distribuie acest articol