Consultări publice referitor la implementarea Cadrului Managementului de Mediu și Social

În data de 10 martie 2023, în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi au avut loc consultări publice referitor la implementarea Cadrului Managementului de Mediu și Social, subproiectele:

  • Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei/EPICoM;
  • Consolidarea procesului de predare, învăţare, cercetare în domeniul ingineriei şi activităților inginerești/CONPROPRECERC;
  • Crearea Mediului Academic orientat spre formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii IT/CreMA IT.

La eveniment au fost prezenţi 122 de reprezentanți ai comunității academice a USARB: administrația universității, manageri de subdiviziuni, cadre didactice, studenți.

 În cadrul consultărilor publice au fost abordate aspectele de mediu și sociale legate de:  

  • Cadrul Managementului de Mediu și Social (CMMS);
  • Procedura de gestionare a forței de muncă (PGFM);
  • Planul de Implicare a părților interesate (PIPI);
  • Planul de Management de Mediu și Social (PMMS).

Doamna Rector Natalia Gașițoi a salutat managerii, corpul științifico-didactic, studenții participanți la eveniment, menționând relevanța subproiectelor implementate de USARB pentru calitatea pregătirii specialiștilor și implementarea reformei în învățământul superior.

Partea introductivă a fost inițiată de către dna manager de subproiecte ale USARB Valentina Prițcan, conf. univ., dr., cu o descriere succintă a activităților preconizate în cadrul subproiectelor Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei/EPICoM, Consolidarea procesului de predare, învăţare, cercetare în domeniul ingineriei şi activităților inginerești/CONPROPRECERC, Crearea Mediului Academic orientat spre formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii IT/CreMA IT.

Consultările publice au fost continuate de către dl Mihai Mustea, consultant de mediu și social, din cadrul PÎSM, cu o prezentare a aspectelor de mediu și sociale legate de CMMS, Standardele de mediu și sociale, Planul de Management de mediu și social, Procedura de gestionare a forței de muncă, posibilele riscuri de mediu și efecte sociale, prezente în procesul de implementare a subproiectului și măsurile de diminuare a acestora. Concomitent, s-a menționat despre părțile implicate în proces, mecanismul de  soluționare a reclamațiilor și de expunere a opiniilor privind orice problemă de mediu și socială, care poate apărea pe parcursul sau în timpul implementării subproiectelor nominalizate.

Pe marginea subiectelor discutate au fost solicitate întrebări și propuneri/luări de cuvânt, s-au luat decizii pentru buna implementare a subproiectelor.

 

Distribuie acest articol