UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

CATEDRA DE ȘTIINȚE SOCIOUMANE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB

organizează

pe data de 17 martie 2023

ora 11.30

lansarea cărții:

      .

IDEI POLITICE ȘI

CLIVAJE IDEOLOGICE

Editura CARTIER, Chișinău

Autor:  Igor MUNTEANU,

Doctor în drept, Conferențiar universitar, Președinte al Consiliului Administrativ al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS).  

În perioada anilor 2019-2021 a fost Deputat în Parlamentul Republicii Moldova și Președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe (CEB) în 2019 și Președinte al Comisiei de Control al Finanțelor Publice (CFP) în 2020-2021. Între 2010-2015, a exercitat funcția de Ambasador E.P. al Republicii Moldova în SUA, Canada și Mexic. Este Membru în Consiliul Științific al New Strategy Center (România) din anul 2021.

Igor Munteanu este autor a mai multor volume scrise în Republica Moldova și în străinătate pe subiecte de politică externă, descentralizare politică și administrativă, securitate și apărare, tranziție în spațiul ex-sovietic.

 

PREZINTĂ:

Lidia PĂDUREAC, dr., conf. univ., prim-prorector USARB

Olga JACOTA, drd., șeful Catedrei de științe socioumane și asistență socială USARB

Dumitru LISNIC, dr., lect.univ, Catedra de științe socioumane și asistență socială USARB

Expoziție de carte: Biblioteca Științifică USARB

 

Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe socioumaniste şi economice

Biblioteca Științifică

str. Pușkin 38, mun. Bălți

Distribuie acest articol