Concursul regional la ISTORIA ROMÂNILOR, ediția a II-a

cu genericul „UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA ÎN RETROSPECTIVĂ ISTORICĂ”

În perioada 1 martie-27 martie Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți în colaborare cu Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Catedra de Științe socioumane și asistență socială (USARB) au organizat Concursul regional la Istoria românilor, ediția a II-a cu genericul „Unirea Basarabiei cu România în retrospectivă istorică”. Evenimentul s-a desfășurat la inițiativa și sub patronatul PS ANTONIE, Episcop de Bălți.

La Concurs au participat 85 de elevi (cl. IX-XII) interesați de Istorie care își fac studiile (sau locuiesc) în municipiul Bălți și raioanele Briceni, Râșcani, Glodeni, Sângerei, Dondușeni, Soroca, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Ocnița, Ungheni, Chișinău. Concursul a avut loc în două etape: scris – participanții au transmis o lucrare care a inclus două părți componente: a) analiza situației Basarabiei în cadrul României întregite; și au elaborat și rezolvat o relație de cauzalitate/interdependență referitoare la unirea Basarabiei cu România în 1918; și oral – juriul a selectat 24 cele mai bune eseuri, autorii cărora (Laureații concursului) au fost convocați în video-conferință (aplicația Google Meet) și au răspuns la întrebări.

Scopul concursului a fost de a încuraja elevii să studieze importante file de istorie și să promoveze valorile neamului.

Lucrările și răspunsurile au fost jurizate de personalități notorii: dr., conf. univ., Ionuț  NISTOR, directorul Departamentului Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Istorie; lector univ., Adrian-Bogdan CEOBANU, UAIC; conf. univ., dr., Lidia PĂDUREAC, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, preotul Roman BOTEZAT, Episcopia de Bălți. În baza punctajului obținut de către participanți la cele două probe Juriul a stabilit învingătorii.

În data de 27 martie 2023 a avut loc ședința festivă de încheiere a Concursului. Câștigătorii au fost felicitați de PS ANTONIE, Episcop de Bălţi, Mitropolia Basarabiei; dr. Lidia PĂDUREAC, prim-prorector pentru activitatea didactică USARB și istoricul Octavian ȚÎCU. Laureații au primit Diplome de performanță; câștigătorii – premii (oferite de Episcopia de Bălți): tablete educaționale, seturi de cărți și Diplome de excelență. Deținătorii Diplomelor de excelență au venit cu mesaje de gratitudine și au menționat emoțiile pe care le-au trăit în timpul concursului.

Lista Învingătorilor Concursului regional la Istoria românilor (ediția a II-a) UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA ÎN RETROSPECTIVĂ ISTORICĂ

Locul I (tabletă educațională)

Creșciuc Ion, LT „Mihai Eminescu” or. Edineț, cl. XII,  profesor: Seu Alexandru;

Iacuboi Anna, LT „Mihai Eminescu”, Bălți, cl. XII, profesor: Svetlana Vasilache.

 

Locul II (1500 lei md)

Semeniuc Dănuța, LT „Mihai Eminescu”, s. Izvoare, r. Fălești, cl. XII, profesor: Gligor Lucia;

Babără Anastasia, LT „Alexei Mateevici”, or. Dondușeni, cl. IX, profesor: Roman Botezat.

 

Locul III (1000 lei md)

Baltag Diana, LT „B. P. Hasdeu” m. Bălți, cl. XII, profesor: Veveriță Ina;

Buznea Ion, LT „Ion Creangă” Bălți, cl. XII, profesor: Molcosean Ana.

 

Mențiuni (set de cărți)

Apostol Alexandra, LT „Mihai Eminescu”, m. Bălți, cl. X, profesor: Cincilei Valentina;

Codreanu Marius, LT „Mihai Eminescu”, cl. IX, profesor: Vasilache Svetlana;

Dron Ariadna, LT „Mihai Eminescu”, s. Sudarca, cl. XII, profesor: Brumarel Anna;

Mocan Adriana, LT „B. P. Hasdeu” or. Drochia, cl. XII, profesor Lilian Șonțu;

Sîrbuleț Elena, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” USARB, Bălți, anul I, profesor: Antoci Valentina

Comitetul organizatoric aduce sincere mulțumiri tuturor participanților la acest eveniment și felicită învingătorii!

Distribuie acest articol