Mobilitate academică de la Universitatea West Attica (UNIWA) la USARB!

Andreas Sitorengo, specialist în sculptură, Universitatea West Attica (UNIWA), Grecia, a realizat un stagiu de formare la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, în cadrul programului Erasmus+, în perioada 27-31 martie 2023!

Născut la Siena, Italia, Andreas Sitorengo a studiat pictura, gravura și sculptura la Școala de Arte Frumoase din Atena, în atelierele lui D. Mitaras, T. Patraskides și G. Lappas. Preocupat de artele frumoase, profesorul Andreas Sitorengo a ales Catedra de arte şi educatie artistică și Catedra de Științe ale educației din USARB pentru împărtășirea experienței profesionale. 

Pe parcursul mobilității domnul Andreas Sitorengo a stabilit, împreună cu doamna Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, conf. univ., dr., noi posibilități de cooperare interinstituțională, a vizitat Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic Nortek, Biblioteca Științifică a USARB, a studiat bunele practice ale universității.

În data de 31 martie 2023, Andreas Sitorengo, împreună cu colegul său Panagiotis Panos, au susținut o lecție publică pentru studenții și cadrele didactice ale USARB. Lecția publică a fost interactivă, marcată de interes sporit față de inedita experiență a domnului Andreas Sitorengo și a facilitat scoaterea în evidență a proiectelor de cercetare în sculptură, provocările, limitele și oportunitățile în domeniul Artelor Frumoase.

La eveniment au participat  reprezentanți ai administrației USARB, administrației Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Departamentului de Relații Internaționale  a USARB, Catedrei de arte şi educatie artistică, Catedrei de Științe ale educației, studenți, cadre didactice.

Universitatea West Attica (UNIWA), Grecia este un bun partener al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, iar programul Erasmus+  crează oportunități de promovare a activităților comune.

\

 

 

Distribuie acest articol