Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți aduce la cunoștința personalului titular științifico-didactic, științific și didactic, a reprezentanților studenților în Senat și în consiliile facultăților (comunitatea universitară cu drept de vot) că în data de 05 aprilie 2023 se va desfășura procesul de alegere a rectorului USARB.

Procesul de desfășurare efectivă a alegerilor va fi asigurat de către Comisia electorală a universității (președinte – Alexandr Ojegov).

Alegerile se realizează prin vot universal, direct, secret și liber exprimat și se vor desfășura în cadrul Secției de votare, amplasată în incinta Blocului I (admistrativ), în Sala Senatului, între orele 9:00–16:00.

Fiecare membru al comunităţii universitare cu drept de vot se prezintă personal în Secția de votare, se legitimează în baza buletinului de identitate, semnează prezenţa sa în lista respectivă, după care primeşte buletinul de vot şi îşi exercită dreptul de vot. Votul se exercită individual, în cabina de vot, prin aplicarea ştampilei de vot în dreptul unui singur candidat pentru care se optează, în coloana „Vot”.

 

Distribuie acest articol