WBL4JOB: ACTIVITĂȚI DE PILOTARE A STUDIILOR DUALE LA USARB

 În data de 28 martie 2023, în cadrul proiectului Erasmus +, CBHE, „Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB), în contextual pilotării studiilor duale în instituțiile superioare de învățământ,  a fost realizată o lecție practică la unitatea de curs „Contabilitate bancară”, care  a fost promovat în incinta BC „Moldindconbank” SA, sucursala din mun. Bălți de către titularul de curs dr., conf. univ. Victoria Postolache, Directorul sucursalei Iurie Beșliu, doctor în științe economice, directorul financiar dna Ina Scutelnic și contabila Vizitiu Victoria. Studenții specialităților economice au luat cunoștință de aspectele practice și organizatorice ale operațiunilor din casierie.

Directorul sucursalei din mun. Bălți, dr. Iurie Beșliu, a explicat studenților regulile de funcționare a compartimentului casierie în cadrul sucursalei pe care o conduce, modul de alimentare cu numerar a subdiviziunilor, importanța verificării autenticității bancnotelor și procedura de denunțare a banilor suspectați de a fi falși.

Dna contabilă Vizitiu Victoria a relatat studenților care sunt procedurile de încasare a numerarului, circuitul documentar,  procedura de numărare a banilor.

Directorul financiar, dna Ina Scutelnic, a explicat și a prezentat modalitatea de documentare a operațiunilor din casieria bancară, procedura de inventariere a numerarului.

În cadrul lecției practice au fost discutate multe subiecte de importanță practică pentru viitorii specialiști din domeniul financiar-bancar. Studenții au prezentat un interes sporit față de subiectele abordate și s-au implicat activ în discuție.

Mai multe detalii despre proiect și activitățile planificate pot fi consultate pe paginile web ale proiectului WBL4Job:

https://usarb.md/wbl4job/

https://www.wbl4job.com/

Distribuie acest articol