Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a

Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

informează comunitatea academică despre rezultatele scrutinului de alegere a rectorului USARB, care s-a desfășurat în ziua de 5 aprilie 2023:

Domnul Eduard BOIȘTEANU  –  29 voturi Pro

Doamna Natalia GAȘIȚOI –  151 voturi Pro

 

Conform Procesului-verbal nr. 8 din 6.04.2023 al CDSI USARB

Distribuie acest articol