O nouă colaborare cu Universitatea Paris Nanterre, Franța

Administrația Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți a avut o întrevedere cu doamnele Georgeta CÎSLARU, profesor, dr. hab. și Chantal CLAUDEL, profesor, dr. hab., Universitatea Paris Nanterre, Franța.

Întrevederea s-a realizat în data de 7 aprilie 2023, în contextul proiectării oportunităților de colaborare a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți cu Universitatea Paris Nanterre, Franța.

Natalia GAȘITOI, rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Valentina PRIȚCAN, prorector pentru relații internaționale și activitate științifică, Lilia TRINCA, decana Facultății de Litere, Lucia BALANICI, prodecana Facultății de Litere, Oxana CHIRA, șefa Catedrei de filologie engleză și germană, au susținut un dialog constructiv cu colegele din Franța, în scopul dezvoltării de programe de schimb și cooperare în domenii de interes comun.

S-au analizat posibilitățile de dezvoltare a programelor de schimb de studenți, precum și a promovării sesiunilor de formare și  schimb de bune practici, colaborare științifică în proiecte de cercetare, schimb de publicații instituționale ș.a.

Distribuie acest articol