Colocviul Științific, Ediția IX-a, în cadrul cursului universitar Istoria psihologiei

NICOLAE BUCUN: PROMOTOR AL CONCEPȚIILOR

ȘI TEORIILOR INOVATIVE PSIHOPEDAGOGICE

În data de 12 aprilie 2023, Catedra de psihologie, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte,  Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, a organizat Colocviul Științific, Ediția a IX-a, în cadrul cursului universitar Istoria psihologiei, titular de curs: Luminița SECRIERU, conf. univ., dr.; seminarist: Lilia NACAI, asist. univ.

În cadrul Colocviului Științific colegii, discipolii, profesorii au adus un omagiu profesorului, psihologului, academicianului, cercetătorului, omului cu o personalitate inconfundabilă, savantului cu renume international NICOLAE BUCUN. Sesiunea de deschidere a Colocviului Științific a fost moderată de doamna Luminița SECRIERU, conf. univ. dr., și  doamna Lilia NACAI, asist. univ. Alocuţiunile de deschidere au fost susținute de:

 • Valentina PRIȚCAN, conf. univ. dr., Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
 • Silvia BRICEAG, conf. univ. dr., Șefa Catedrei de psihologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
 • Vladimir GUȚU, prof. univ. dr. hab. Universitatea de Stat din Moldova.
 • Oxana PALADI, conf. univ. dr. hab. Universitatea de Stat din Moldova.

Comunicările au fost susținute de către colegi și discipoli:

 • Valentina PRIȚCAN, conf. univ. dr., Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
  Generator inepuizabil de idei pentru suflete avansate
 • Silvia BRICEAG, conf. univ. dr., Șefa Catedrei de psihologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
  Nicolae Bucun – omul, personalitatea, savantul, managerul
 • Vladimir GUȚU, prof. univ. dr. hab. Universitatea de Stat din Moldova.
  Nicolae Bucun – adept al reformelor în educație
 • Oxana PALADI, conf. univ. dr. hab. Universitatea de Stat din Moldova.
  Nicolae Bucun – model de înțelepciune umană și savantă

Sesiunea comunicărilor studenților anului II, program Psihologie, grupa PS21Z a fost moderată de Alina GOLOVATINSCHI și Valeria COROTÎNSCAIA. Comunicările studenților au elucidat într-un format, științific, interactiv – viața, opera și contribuțiile științifice a psihologului, profesorului, academicianului – NICOLAE BUCUN.

Angela HĂBĂȘESCU, șef birou, grad de calificare superior, Biblioteca Științifică a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți și Valentina VACARCIUC, bibliotecară, grad de calificare I, Biblioteca Științifică a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți au prezentat expoziția de carte cu genericul ,,Nicolae BUCUN present în colecția Bibliotecii Științifice USARB”.

Aducem sincere mulțumiri participanților, organizatorilor și celor care au contribuit în organizarea acestui eveniment de suflet și cu o înaltă încărcătură emoțională: Departamentului  Relaţii Internaţionale; Bibliotecii Științifice;  Centrului de Informare al României.

Mai multe poze de la eveniment aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuie acest articol