Anunţ

Vineri, 21 aprilie 2023, ora 11.30, sala 352,

va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de profil

la specialitatea 622.01 – Literatura română.

 

Se va discuta teza de doctor habilitat în filologie cu tema:

HERMENEUTICA MITULUI  ANTIC

ÎN POEZIA DIN REPUBLICA MOLDOVA (1990–2010).

 

Autor: Victoria FONARI, dr., conf. univ., USM.

Consultant ştiinţific: acad. Mihai CIMPOI, Institutul de Filologie al USM.

 

20.03.2023

Conducerea Seminarului

 

Distribuie acest articol