Conferința Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIAEdiţia a XIX-a

În data de 4 mai 2023, secția Știință a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, în colaborare cu facultățile instituției, a organizat Conferința Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIA 2023, Ediţia a XIX-a.

Mai mult de 200 de studenți din USARB și alte 15 IÎS din Republica Moldova, România și Ucraina au prezentat rezultatele activității de cercetare.

 • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău
 • Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău
 • Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău
 • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău
 • Academia Militară a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun”, Chișinău
 • Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău
 • Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, Chișinău
 • Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău
 • Universitatea de Stat „Grigorie Țamblac” din Taraclia
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Extensiunea Bălți
 • Universitatea Națională Precarpatică „Vasyl Stefanyk” din Ivano-Frankivsk, Ucraina
 • Universitatea Națională „Iuri Fedkovici” din Cernăuți, Ucraina
 • Universitatea Lingvistică Națională din Kiev, Ucraina
 • Academia de Studii Economice din București, România

Sesiunea de deschidere  solemnă a Conferinței a fost moderată de doamna Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale.

Alocuţiunile de deschidere au fost susținute de:

.Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., Rector;

.Loredana MOROȘAN, Preşedintele Autoguvernanței studenţești USARB

.Veronica POZNEACOVA, studentă, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău

.Maxim CHIRIAC, student, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău

.Natalia CARAMAN, studentă, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău

.Cristina CRISTINOI, studentă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, extensiunea Bălți

Comunicările în plen au fost susținute de către studentele:

.Elena CORLATEANU, Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului, anul II, Licență, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Portretul chinezesc: metodă de cercetare în marketing, șt. – dr., conf. univ. Rodica SLUTU;

.Eugenia TIMCO, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, anul II, Master, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Stresul parental în situații de confruntare cu comportamente de bullyng în școală, coord. șt. – conf. univ., dr., Silvia BRICEAG

Intermezzio Muzical-Artistic a finalizat sesiunea plenară:

.Al last de Harry Worren, interpretează: Maria SERJANT, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, anul II, Master, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Profesor-Mihaela Loredana Gârlea, doctor în Muzică, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași;

.Vals de Dmitri Șostacovici, interpretează: Aurel CHIABURU, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, anul II, Master, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți – saxofon, Profesor -dr., conf. univ. Lilia GRANEȚKAIA

Sesiunile comunicărilor s-au produs în 4, secţiuni, 18 de ateliere, comunicările fiind prezentate în 6 limbi: română, rusă, engleză, germană, franceză, ucraineană.

Comitetul Științific al Conferinței Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XIX-a:

Preşedinte al Comitetului științific:

.Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., Rector

Membri:

.Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., Prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale;

.Lilia TRINCA, dr., conf. univ., Facultatea de Litere;

.Ina CIOBANU, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului;

.Lora CIOBANU, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte;

.Vitalie RUSU, dr., conf. univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale.

Comitetul Organizatoric al Conferinței Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XIX-a:

Preşedinte al Comitetului de organizare:

.Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale;

Membri:

.Lilia TRINCA, dr., conf. univ., Facultatea de Litere;

.Ina CIOBANU, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului;

.Lora CIOBANU, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte;

.Vitalie RUSU, dr., conf. univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;

.Alexandra MELNIC, metodist, Secția Știință;

.Oxana CIBOTARU, metodist, Secția Știință;

.Silvia CIOBANU, bibliotecar principal, Centrul Marketing și activitate editorială.

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuie acest articol