Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (str. Pușkin, nr. 38, MD-3100), în temeiul Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului universitătii (Ed. 2 / Rev. 0 din 17.05.2023) și Hotărârii Senatului USARB nr. 11/3 din 17.05.2023, din cauza neacumulării de candidații numărului de 50% + 1 voturi de la alegerile precedente, organizează repetat procesul de alegere a membrilor în Senatul USARB, conform graficului aprobat în ședința Comisiei Electorale USARB  (p.-v. nr. 6 din 13.06.2023) pentru următoarele subdiviziuni:

Graficul desfășurării procesului de alegeri al membrilor Senatului

Adunarea generală a electorilor Data desfășurării procesului de alegeri Ora desfășurării procesului de alegeri Locul desfășurării procesului de alegeri Membrii Comisiei Electorale responsabili
Personalul didactic auxiliar și non-didactic (de suport) al facultăților, departamentelor, centrelor, secțiilor – 2 membri 16.06.2023 14-00 340 Jacota-Dragan Olga
Studenții ciclul licență / master din cadrul Facultății de ȘEPA – 2 membri 16.06.2023 15-00 on-line Ojegov Alexandr

 

Distribuie acest articol