APEL: CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ PERSPECTIVE
TRANSFRONTALIERE ASUPRA ASISTENȚEI SOCIALE

Vă invităm să participați la Conferința Internațională „Perspective transfrontaliere asupra asistenței sociale”. Obiectivul general al conferinței este facilitarea schimbului de cunoștințe, experiențe și practici în domeniul asistenței sociale.

Data: 27 Iunie 2023
Locația: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Romania
Format: sistem mixt (participare fizică și participare online)

Tema conferinței abordează atât provocările și perspectivele actuale ale asistenței sociale într-un context transfrontalier, cât și dezvoltările istorice, naționale, ale domeniului asistenței sociale, având în vedere impactul globalizării și diversității culturale. Conferința își propune să ofere o platformă pentru discuții academice și colaborări interdisciplinare între cercetători, practicieni și decidenți în asistența socială din România și Republica Moldova, cu scopul de a identifica soluții inovatoare și a promova dezvoltarea sustenabilă a acestui domeniu vital.

Subiectele de interes pentru conferință includ, dar nu se limitează la:

• Cooperarea transfrontalieră în furnizarea de servicii sociale;
• Aspecte etice și legale în asistența socială;
• Sistemele naționale de asistență socială;
• Migrația și asistența socială;
• Schimbul de bune practici în asistența socială între România și Republica Moldova;
• Politici și strategii de asistență socială transfrontalieră;
• Impactul globalizării asupra asistenței sociale;
• Efectele diversității culturale asupra furnizării de servicii sociale;
• Inovație și tehnologie în asistența socială transfrontalieră;

Înscrierea la conferință:
Invităm cercetătorii și profesioniștii din domeniul asistenței sociale și domeniile conexe să se înscrie cu lucrări care abordează temele menționate mai sus. Lucrările pot fi bazate pe cercetări empirice, analize comparative, studii de caz sau analize teoretice relevante.
Înscrierea se face prin completarea acestui formular https://forms.gle/6S2jRg4CGpU3th4PA care conține Numele autorului/autorilor, Titlul prezentării și Forma de participare preferată.
Lucrările prezentate în cadrul conferinței vor fi publicate într-un volum de conferință sau într-o revistă academică de prestigiu (informațiile pentru autori vor fi comunicate direct participanților la conferință).

Termene limită:
Completarea formularului de înscriere: 20 iunie 2023 https://forms.gle/6S2jRg4CGpU3th4PA

Comunicarea acceptului: 21 iunie 2023

Costuri participare la conferință:
Taxe de participare: Participarea este gratuită.
Transport și cazare: participanții trebuie să își asigure individual transportul și cazarea.

Comitetul de organizare

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice,
Departamentul de Sociologie și Asistență Socială

__

Conf.Univ.Dr. Nina Mihalache
Asist.Univ.Dr. Alexandra Damaschin
Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău,
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,
Sociologie și Asistență Socială,
Departamentul de Sociologie și Asistență Socială,

__

Conf.Univ.Dr. Stela Milicenco
Conf.Univ.Dr. Anastasia Oceretnîi
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,
Facultatea de Drept și Științe Sociale,
Catedra de Științe Socioumane și Asistență Socială
Conf.Univ.Dr. Valentina Prițcan
Asist.Univ. Olga Jacota-Dragan
Distribuie acest articol