Prezentarea proiectelor finale în cadrul proiectului european MHELM

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB) este parte a consorțiului proiectului 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadershipul și Managementul în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei.

În data de 26.06.2023 a avut loc prezentarea lucrărilor finale a formabililor din USARB, grupul 4, subgrup 2, instruiți în cadrul Programului Leadership și Management, oferit de proiectul MHELM „Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Leadership and Management” (MHELM).

În calitate de evaluatori au fost formatorii responsabili de Modulele incluse în programul Leadership și Management, dna Larisa BUGAIAN, coordonator de proiect, Universitatea Tehnică a Moldovei, dna Daniela POJAR, Universitatea Tehnică a Moldovei, dna Ala COTELINIC, Academia de Studii Economice din Moldova, Dna Angela NICULIȚĂ, Universitatea de Stat din Moldova. La eveniment a participat și domnul Rodion CIUPERCĂ, conducător al Direcției ,,Formare continuă”, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Sesiunea de prezentare a proeictelor finale a demarat cu un cuvânt de salut adresat de către doamna manager general al proiectului, prof. univ. Larisa BUGAIAN. Doamna Valentina PRIȚCAN, coordonator instituțional al proiectului MHELM, a scos în evidență semnificația instituțională și națională a proiectului MHELM, menționând implicarea activă și responsabilă a echipei USARB. Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi a prezentat 2 proiecte instituționale, ca rezultat al beneficerii de Programul de instruire profesională pentru conducătorii din instituțiile de învățământ superior „Leadership si Management” a fost elaborat în cadrul proiectului MHELM. Cea de-a doua echipă  a fost constituită din:

  1. Ina Odinokaia, Șefa Catedrei de drept
  2. Stanislav Stadnic, Șeful Catedrei de Științe ale Naturii și Agroecologie
  3. Dumitru Dumitrașcu, jurist
  4. Valeria Borș, Șefa Centrului de formare profesională continuă

Echipa nominalizată a realizat prezentarea proiectului cu tema: Fondarea și dezvoltarea Centrului de Consultanță Juridică

Scopul proiectului constă în fondarea și dezvoltarea Centrului de Consultanță Juridică ca nouă structură în cadrul universității pentru acordare a consultanței de ordin juridic

Probleme vizate:

  1. Imposibilitatea unor categorii de cetățeni de a se adresa pentru oferirea consultanței juridice din lipsa resurselor financiare
  2. Lipsa de experiență a diferitor subdiviziuni de a elabora acte instituționale (regulamente, instrucțiuni etc.) conforme tehnicii legislative
  3. Gradul scăzut al culturii juridice a persoanelor

Grupe țintă:

  • Studenții de la Facultatea de Drept și Științe Sociale, specialitățile 0421.1 Drept și 0400.1 Administrație publică; elevii Colegiului Pedagogic „Ion Creangă”, specialitatea Jurisprudență
  • Personal didactic și non-didactic;
  • șomeri; familii monoparentale; familii cu mulți copii; minori; persoane cu dizabilități; persoane în etate, migranții, cetățenii străini, refugiații etc

A fost specificat contextul național și contextul instiuțional, cerințele clientului și alte elemente de conținut, care scot în evidență actualitatea proiectului elaborat.

Centrul de Consultanță Juridică are misiune didactică (asigurarea legăturii între instruirea teoretică și cea practică prin implicarea cadrelor didactice și practicienilor; bază pentru stagiile de practică și recunoașterea acestora), misiune de consultanță juridică, de informare, de prestare a serviciilor de asistență în elaborarea actelor normative pentru comunitatea USARB, dar și mediul extern și va reprezenta o structură a  USARB pentru elaborarea actelor normative interne.

 Proiectul elaborat este unul finit, insoțit de activități de palnificare și implementare, buget, rezultate scontate și sugestii de asigurare a sustenabilității.

Testimoniale ale participanților la programul de formare continuă „Leadership si management”, proiectul MHELM

Ina ODINOKAIA, conferențiară universitară, doctor în drept, Șefa Catedrei de drept, Facultatea de Drept și Științe sociale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Formarea în cadrul programului de formare profesională continuă Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova (MHELM), a constituit o bună oportunitate de a mă autoevalua în calitate de manager, de a raporta conținuturile prezentate la experiența profesională și de a-mi dezvolta noi competențe și calități necesare pentru un management eficient.

Structura și conținutul cursului, strategiile didactice conforme formării profesionale a adulților, competențele profesionale ale formatorilor, relevă rigurozitatea organizațională și utilitatea acestuia pentru dezvoltarea continuă a personalului din învățământul superior.

De asemenea MHELM, ne-a oferit acea platformă de dialog în care reprezentanții din diferite instituții de învățământ superior și-au împărtășit experiența profesională și bunele practici instituționale, evidențiind problemele cu care se confruntă învățământul superior  național, indiferent de profilul instituției sau locația geografică, precum și formulând opinii constructive de ameliorare a acestora, care, prin intermediul coordonatorilor de proiect, sperăm să fie prezentate factorilor de decizie responsabili de dezvoltarea politicilor educaționale.

Consider că, programului de formare profesională continuă MHELM constituie un instrument eficient al sinergiei universitare, al consolidării colaborării inter-universitare și dezvoltării de noi parteneriate universitare, al formării unei generații noi de manageri universitari, vizionari și deschiși spre schimbare.

Dumitru Dumitrașcu, dr., jurist, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Proiectul MHELM mi-a oferit posibilitatea de a descoperi particularitățile managementului și leadership-ului în învățământul superior. Pe parcursul a patru luni de zile am aflat nu numai despre tendințele și practicile în domeniul managementului și leadership-ului, dar și să fac cunoștință cu colegii din alte universități și să creăm o colaborare inter-universitară. Grație acestui proiect, am avut ocazia să-mi fortific competențele de analiză, sinteză și lucru în echipă.

Instruirea în cadrul proiectului MHELM permite formarea abilităților de management și leadership, dezvoltă cultură organizațională, formând, ca finalitate, manageri și lideri apți să răspundă prompt și adecvat tuturor provocărilor contemporane existente în învățământul superior.

 

Valeria Borș, Șefa Centrului de formare profesională continuă a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Participarea la programul de formare Leadership și management a fost o oportunitate excelentă de dezvoltare personală și profesională.

Fiind la începutul carierei, prin intermediul programului  MHELM mi-am dezvoltat abilitățile de conducere, cum ar fi luarea deciziilor, comunicarea eficientă, delegarea responsabilităților etc. De asemenea, am câștigat încredere în abilitățile proprii de lider și consider că pot deveni mai eficientă în rolurile de conducere.

Participarea la proiect a permis înțelegerea mai bună a USARB ca instituție prin familiarizarea cu strategiile și procesele de conducere utilizate.

Cu certitudine pot afirma că participarea la programul de formare Leadership și management poate consolida reputația fiecărui formabil ca lider și va aduce recunoaștere în universitate. Aceasta poate deschide uși pentru noi oportunități de avansare în carieră și poate servi drept bază solidă pentru viitoarele proiecte și responsabilități.

Consider că este importantă investiția de timp și efort într-un astfel de proiect pentru învățarea continuă și creștere personală. 

 

Stanislav Stadnic, Șef Catedră, Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie continuă a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Participarea la programul de formare Leadership și management a fost o experiență inedită din perspectiva formării abilităților de leadership și management în învățământul superior, axat pe guvernare, planificare strategică și management, adecvat pentru aplicare în universitățile din Moldova. Fiecare participant la programul de formare a  beneficiat de o mai bună înțelegere a capacității sale, de o mai bună cunoaștere a bunelor practici de conducere/guvernanță și de experiența aplicării cunoștințelor și abilităților în procesele de guvernare, planificare strategică și management în instituția de învățământ superior.

Programul de instruire profesională pentru conducătorii din instituțiile de învățământ superior „Leadership si Management” a fost elaborat în cadrul proiectului MHELM finanțat cu suportul Uniunii Europene prin programul ERASMUS+, după cum urmează:

Domeniul de formare: Formare profesională continuă

Denumirea programului: „LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT”

Volumul total de ore / credite de studiu: 1200 ore / 40 credite

Baza admiterii: Diplomă de studii superioare de licență, Diplomă de studii superioare de master, Diplomă de studii superioare de doctorat

Limba de instruire: română

Forma de organizare: învățământ cu frecvență

Mai multe detalii despre proiectul Erasmus+ MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului: http://mhelm.utm.md/

pagina web a USARB, dedicată proiectului MHELM: https://usarb.md/mhelm/

și paginii de facebook a proiectului MHELM:

MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management

https://www.facebook.com/MHELM.UTM/?epa=SEARCH_BOX

Distribuie acest articol