Prezentarea proiectelor finale în cadrul proiectului MHELM

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB) este parte a consorțiului proiectului 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadershipul și Managementul în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei.

În data de 26.06.2023 a avut loc prezentarea lucrărilor finale a formabililor din USARB, grupul 4, subgrup 1, instruiți în cadrul Programului Leadership și Management, oferit de proiectul MHELM „Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Leadership and Management” (MHELM).

În calitate de evaluatori au fost formatorii responsabili de Modulele incluse în programul Leadership și Management, dna Larisa BUGAIAN, coordonator de proiect, Universitatea Tehnică a Moldovei, dna Daniela POJAR, Universitatea Tehnică a Moldovei, dna Ala COTELINIC, Academia de Studii Economice din Moldova, Dna Angela NICULIȚĂ, Universitatea de Stat din Moldova. La eveniment a participat și domnul Rodion CIUPERCĂ, conducător al Direcției ,,Formare continuă”, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Sesiunea de prezentare a proeictelor finale a demarat cu un cuvânt de salut adresat de către doamna manager general al proiectului, prof. univ. Larisa BUGAIAN. Doamna Valentina PRIȚCAN, coordonator instituțional al proiectului MHELM, a scos în evidență semnificația instituțională și națională a proiectului MHELM, menționând implicarea activă și responsabilă a echipei USARB. Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi a prezentat 2 proiecte instituționale, ca rezultat al beneficerii de Programul de instruire profesională pentru conducătorii din instituțiile de învățământ superior „Leadership si Management” a fost elaborat în cadrul proiectului MHELM. Prima echipă  a fost constituită din:

  1. Vitalie Rusu, Decan, Facultatea de Drept și Științe sociale
  2. Veronica Rusov, Prodecană, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
  3. Lucia Balanici, Prodecană, Facultatea de Litere
  4. Cătălina Ciorici, Prodecană, Facultatea de Drept și Științe sociale

Echipa de proiect nominalizată a realizat prezentarea proiectului cu genericul: Dezvoltarea competenței de reziliență la provocările globale și locale la studenți prin parteneriatul intern al subdiviziunilor instituționale

Scopul proiectului constă în asigurarea condițiilor de dezvoltate a competenței de reziliență la provocările globale prin abordarea integrată a educației pentru democrație, drepturile omului, cultura păcii și a nonviolenței, și acceptarea diversității culturale de către subdiviziunile instituționale a USARB.

Problema vizată: Nivelul scăzut al competenței de reziliență la provocările lumii contemporane (încălzire globală, crize, pandemii, conflicte militare) la studenți.

Grupul țintă: Studenți de la ciclul I, studii superioare de licență

Beneficiari: Studenți, cadre didactice, angajatori

A fost specificat contextul național și contextul instiuțional, care scoate în evidență actualitatea proiectului elaborat.

Cerințele clientului:

  • MEC, prin Strategia de dezvoltare „Educația 2023”, solicită de la instituțiile de învățământ superior acțiuni în vederea realizării obiectivelor specific de dezvoltare:
  • Obiectivul specific 5.12. Asigurarea educației elevilor, studenților și adulților privind reziliența la provocările globale și locale, astfel încât până în anul 2025 cel puțin 60% dintre actanți să posede această competență.
  • Obiectivul specific 5.13. Promovarea dezvoltării sustenabile prin educație pentru democrație, drepturile omului, cultura păcii și a nonviolenței, cetățenia globală și acceptarea diversității culturale.

Proiectul elaborat este unul finit, insoțit de activități de palnificare și implementare, buget, rezultate scontate și sugestii de asigurare a sustenabilității.

Testimoniale ale participanților la programul de formare continuă „Leadership si management”, proiectul MHELM

Vitalie Rusu, conf.univ.,dr. decan, Facultatea de Drept și Științe sociale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Sunt recunoscător și ma simt onorat să fiu parte a programului de formare profesională dezvoltat cu suportul proiectului MHELM (Leadershipul și Managementul în Învățământul Superior din Republica Moldova) a cărui misiune e să fortifice guvernanța, planificarea strategică și managementul inovativ în universitățile din Moldova, pentru a oferi suport reformelor din sector prin sporirea lidershipului și a capacităților de management. Activitățile din cadrul programului au avut un impact pozitiv și au impulsionat acceptarea și implementarea reformelor universitare. Recomand programul respectiv tuturor cadrelor didactice, dar, în mod special, personalului cu funcție de conducere din cadrul instituțiilor de învățământ superior.

Experții implicați în predare au specificat cu iscusință domeniile în care se pot aplica cele mai bune practici ale universităților partenere din UE în ceea ce privește proiectarea și livrarea programelor de dezvoltare pentru a crește capacitățile de leadership  și  de management a universităților din Moldova.

Lucia Balanici, prodecană, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Participarea în proiectul Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova (MHELM) a reprezentat o prielnică oportunitate de a-mi dezvolta diverse competențe manageriale și profesionale necesare pentru un management eficient la nivel instituțional. Am avut frumoasa ocazie de a face schimb de bune practici și împărtășirea experienței manageriale cu numeroși colegi de la alte universități din Republica Moldova, am căpătat noi cunoștințe, abilități manageriale și abordări atitudinale în raport cu alți colegi manageri din cadrul USARB. Sunt ferm convinsă că aceste cunoștințe și capacități vor contribui la îmbunătățirea și eficientizarea activității mele de manager.

Veronica Rusov, prodecană, Facultatea de Științe ale Educație  Psihologie și Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Implicarea în proiectul MHELM mi-a oferă oportunitatea să învăț despre cele mai recente teorii și practici în domeniul leadershipului  și managementului, să explorez tendințele actuale și să dezvolt o înțelegere profundă a provocărilor și oportunităților specifice în gestionarea instituțiilor de învățământ superior. Am obținut o bază solidă de cunoștințe, care îmi oferă fundamentul necesar pentru a aborda eficient și strategic problemele complexe din domeniul învățământului superior.

Prin schimbul de idei, bunele practici și experiențele oferite, am învățat unii de la alții și am căpătat mai multă încredere în contribuția personală la creșterea nivelului de calitate și inovare în învățământul superior. Activitățile practice au contribuit la perfecționarea abilităților de planificare, organizare, luare a deciziilor, comunicare și dezvoltare a echipei.

Experții au reușit să încurajeze adoptarea unei mentalități deschise către inovare și schimbare, orientate spre rezultate și să promoveze o cultură a învățării continue și a îmbunătățirii a proceselor manageriale permanente. Atitudinile pozitive și progresive manifestate atât de experți, cât și de participanți, au fost esențiale pentru creșterea motivației de a face față provocărilor din domeniul educației și pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă și îmbunătățirea continuă a instituțiilor de învățământ superior.

Cătălina Ciorici, prodecană, Facultatea de Drept și Științe sociale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Adresez sincere mulțumiri întregii echipe de experți MHELM. Experienta și cunoaște din cadrul cursului a influențat foarte mult la dezvoltarea mea la început de carieră managerială. Am experimentat un alt mod de învățare, iar buna organizare și cooperarea deschisă o echipei MHELM pe toată perioada instruirii a contribuit pe deplin la dezvoltarea motivație și la o schimbare individuală în cultura organizațională. O experiență la cel mai înalt nivel!

Experții au reușit să captiveze formabilii prin competențe avansate, abordări inedite ale subiectelor discutate, atitudine suportivă și perseverență în implicarea participanților în procesul de generare a soluțiilor pentru depășirea provpcărilor cu care se confruntă sistemul de învățământ superior.

Programul de instruire profesională pentru conducătorii din instituțiile de învățământ superior „Leadership si Management” a fost elaborat în cadrul proiectului MHELM finanțat cu suportul Uniunii Europene prin programul ERASMUS+, după cum urmează:

Domeniul de formare: Formare profesională continuă

Denumirea programului: „LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT”

Volumul total de ore / credite de studiu: 1200 ore / 40 credite

Baza admiterii: Diplomă de studii superioare de licență, Diplomă de studii superioare de master, Diplomă de studii superioare de doctorat

Limba de instruire: română

Forma de organizare: învățământ cu frecvență

            Mai multe detalii despre proiectul Erasmus+ MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului: http://mhelm.utm.md/

pagina web a USARB, dedicată proiectului MHELM: https://usarb.md/mhelm/

și paginii de facebook a proiectului MHELM:

MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management

https://www.facebook.com/MHELM.UTM/?epa=SEARCH_BOX

 

 

Distribuie acest articol