Acreditarea programului de formare profesională continuă „Leadership si management”

Prilej de bucurie pentru Consorțiul Universitar MHELM – a fost acreditat programul de formare profesională continua Leadership și Management, dezvoltat în cadrul proiectului 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadershipul și Managementul în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat cu suportul Comisiei Europene prin programul Erasmus+. 

Munca conștiincioasă, atitudinea responsabilă și  eforturile comune ale Consorțiului Universitar MHELM, au fost confirmate de conducerea ANACEC. În baza atribuțiilor legale pe care le deține, Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a decis în data de 07.07.2023 acreditarea pentru o perioadă de 5 ani a programului de formare profesională continua Leadership și Management, după cum urmează:

  • domeniul de formare profesională – 0413 Business și administrare,  
  • specialitatea – 0413.2 Managementul resurselor umane,  
  • nivel CNC – 6,  
  • credite de studii – 40,  
  • limba de instruire – română,  
  • forma de organizare – cu frecvență, Universitatea Tehnica a Moldovei în cadrul Consorțiului Universitar MHELM (UTM – coordonator, ASEM, UASM, USARB, USM, USC, USMF).

            Mai multe detalii despre proiectul Erasmus+ MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului: http://mhelm.utm.md/

pagina web a USARB, dedicată proiectului MHELM: https://usarb.md/mhelm/

și paginii de facebook a proiectului MHELM:

MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management

https://www.facebook.com/MHELM.UTM/?epa=SEARCH_BOX

 

Distribuie acest articol