Acreditarea instituțională internațională a USARB de către ARACIS cu suportul proiectului QFORTE

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți este parte a Consorțiului de implementare a proiectului Erasmus+ Îmbunătățirea Asigurării Calității în Sistemul de Învățământ Superior din Moldova / Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova- QFORTE, număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, constituit din mai multe universități partenere din RM și UE (Germania, Franța, Spania și Slovenia), ANACEC și Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Un pachet de lucru al proiectului QFORTE este dedicat avansării funcției integratoare universitare în asigurarea calității și are mai multe activități componente, inclusiv  evaluarea externă și acreditarea instituțională internațională a mai multor IÎS din Republica Moldova.

Rectoratul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, echipa de management și implementare a proiectului Erasmus+ Îmbunătățirea Asigurării Calității în Sistemul de Învățământ Superior din Moldova / Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova- QFORTE, număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP,  intreaga Familie academică a USARB împărtășește bucuria acreditării internaționale a USARB.

„Dacă vrei să ajungi repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergeți împreună”.

Ne bucurăm că Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a făcut alegerea înțeleaptă de a ajunge departe împreună!

Gratitudine colaboratorilor, studenților, absolvenților, partenerilor, angajatorilor pentru decizia de a fi împreună, pentru dedicație, angajament și spirit de echipă!

În rezultat, ne bucuram de decizia luată în ședința Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) din data de 13.07.2023, de acreditare instituțională a USARB! Mulțumiri alese tuturor pentru implicare în exercițiul de evaluare externă și acreditare internațională a USARB!

Suntem universitate concentrată pe asigurarea calităţii în învăţământul superior, angajament asumat prin aderarea la procesul și declarația de la Bologna, ca şi premiză a aderării la Spaţiului European al Învăţământului Superior (EHEA).

Constituirea unui sistem solid de asigurare a culturii calităţii în învăţământul superior din Republica Moldova va reprezenta în continuare garanţia faptului că programele de studii oferite de instituţiile de învăţământ superior respectă cele mai înalte standarde în materie de calitate, educaţie şi cercetare.

Un rezultat care care ne bucură, derivat din eforturile de 78 de ani ale USARB în asigurarea culturii calității, dar și din parteneriatele semnificative deținute cu universități și organizații din UE, care au susținut efortul și angajamentul USARB în materie de asigurare a calității prin finanțare de proiecte, inclusiv proiectul structural Îmbunătățirea Asigurării Calității în Sistemul de Învățământ Superior din Moldova / Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova- QFORTE, număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, finanțat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul programului Erasmus+.


Proiectul are drept scop consolidarea sistemelor de asigurare a calității interne și promovarea unei culturi de dezvoltare și asigurare a calității în universitățile din Republica Moldova și este implementat în perioada 15.11.2020 – 14.11.2023

Alese mulțumiri managerilor și echipelor de implementare a proiectului Îmbunătățirea Asigurării Calității în Sistemul de Învățământ Superior din Moldova / Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova- QFORTE, număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.

Mai multe detalii despre proiectul QFORTE, găsiți pe site-ul oficial al proiectului: https://qforte.usm.md/    și pe pagina USARB a proiectului QFORTE: https://usarb.md/qforte/

Distribuie acest articol