Institutul MASARYK de studii superioare ČVUT din Praga a lansat un curs la USARB

În data de 25 septembrie 2023, la Nortek a început cursul internațional ,,Transferul de experiență din domeniul planificării și reînnoirii urbane către Moldova”, implementat de Institutul Masaryk de Studii Superioare al Universității Tehnice Cehe din Praga împreună cu partenerul  său Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, organizat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe și Agenția Cehă pentru Dezvoltare.

Valentina Prițcan, prorector pentru activitate științifică și relații internaționale, a salutat participanții la eveniment, accentuând semnificația cursului și modul în care Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe și Agenția Cehă pentru Dezvoltare susține parteneriatele academice și proiectele investiționale pentru Moldova și a mulțumit experților dr. Lucia Dobrucká, dr. Michael Pondělíček, doc. Vladimíra Šilhánková pentru implicare în proiect și angajament.

Scopul și obiectivul proiectului este de a transfera experiențe pozitive în domeniul planificării și dezvoltării pe teritoriul Moldovei, afectat de problemele economiei de tranziție și de presiunea puternică din partea Rusiei. Proiectul va prezenta practici și procese contemporane în domeniul dezvoltării regionale, al planificării strategice și teritoriale și al reconstrucției regionale ca urmare a guvernării regimurilor anterioare.

În cadrul proiectului, experți cehi (dr. Lucia Dobrucká, dr. Michael Pondělíček, doc. Vladimíra Šilhánková) de la Institutul de Studii Superioare Masaryk al Universității Tehnice Cehe din Praga au sosit la Bălți, în Moldova, pentru a conduce un curs de formare de o săptămână pentru Universitatea din Bălți, unde vor fi prezentate practici și experiențe în planificarea dezvoltării și regenerării zonelor de dezvoltare.

Proiectul se desfășoară în cooperare cu Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, care este centrul regional de educație pentru o mare parte a Moldovei. În cooperare cu Universitatea din Bălți, cursul este implementat pentru studenți, oficialități ale administrației locale interesate, profesori și doctoranzi un curs de o săptămână, care va trata restaurare regională care va permite implicarea și colaborarea cu publicul, descoperirea resurselor ascunse și restabilirea activității economice în peisaj.

După partea de instruire care va avea loc în Moldova, va fi selectat, pe baza a mai multor criterii, un grup care va vizita Republica Cehă pentru a obține experiențe din proiectele de dezvoltare deja implementate.

ČVUT  – Universitatea Tehnică Cehă din Praga este una dintre cele mai mari și mai vechi universități tehnice din Europa. Conform Metodologiei 2017+, este cea mai bună universitate tehnică cehă din grupul de universități tehnice cotate. În prezent, ČVUT are opt facultăți (inginerie civilă, mecanică, electrotehnică, inginerie nucleară și fizică, arhitectură, transporturi, inginerie biomedicală, tehnologii informaționale).  Studiază aici 19.000 de studenți. În cadrul clasamentului „Engineering and Technology“  ČVUT se află pe locul 175.  (www.cvut.cz).

 

Distribuie acest articol