Promovarea rezultatelor cercetărilor moderne din practica medicală curentă

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Științe a Moldovei și A.O. Infogroup, a organizat în data de 25 septembrie 2023, webinarul „Asistența medicală personalizată”.

Evenimentul s-a realizat cu scopul de a  asigura o înțelegere mai profundă și detaliată a conceptului și beneficiilor asistenței medicale personalizate,  îmbunătățirea nivelului de informare și înțelegere a asistenței medicale individualizate și promovarea rezultatelor cercetărilor moderne din practica medicală curentă.

Webinarul „Asistența medicală personalizată” a avut ca grup țintă studenți, cadre didactice, personal administrativ, elevi, cercetători.

Participanții au explorat următoarele subiecte:

  • Regimul vegetarian-beneficii, riscuri, argumente pro și contra. Daniela Arama, medic infecționist, cadru didactic, Colegiul de Medicină Bălți;
  • Sindromul metabolic-problema secolului XXI. Marina Naghirneac, medic terapeut, cadru didactic, Colegiul de Medicină Bălți;
  • Sindromul burnout, boala muncii în exces. Cum facem față arderii profesionale prin asistență multidisciplinară personalizată? Valentina Prițcan, doctor în psihologie., conf. univ., Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi

La final a avut loc un dialog interactiv cu implicarea activă a participanților. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022-2023 (GA 101060678), care își propune să sporească recunoașterea publică a științei, să promoveze tinerii cercetători și inovațiile sustenabile și să demonstreze impactul științei și inovațiilor asupra vieții cotidiene și bunăstării sociale. 

Coordonator: Universitatea Tehnică a Moldovei

Parteneri:

  • Academia de Științe a Moldovei
  • Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi
  • O. „Infogroup”

Perioada de implementare: 01.04.2022 – 30.11.2023

Pagina web a proiectului: https://noapteacercetatorilor.md/

 

Distribuie acest articol