Vizita delegației Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” (România) la USARB

În data de 11 octombrie 2023 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost vizitată de directorul Memorialului Ipotești, doctor, conferențiar, Ala SAINENCO și doamna Lucia ȚURCANU, critic literar, doctor în filologie, cercetător științific la Memorialul Ipotești. În cadrul discuției Rectorului USARB, Natalia GAȘIȚOI, prim-prorectorului pentru activitate didactică, Lidia PĂDUREAC, decanului Facultății de Litere, Lilia TRINCA, directorului Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul USARB, Anatol Moraru, șefului de Catedră de literatură română și universală, Nicolae LEAHU, șefului Direcției proiecte de dezvoltare, Dan MORARU, cu reprezentanții delegației Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, au fost abordate oportunitățile de inițiere și fortificare a relațiilor de colaborare dintre cele două instituții din Republica Moldova și România în domeniile educației, cercetării științifice, inovării și culturi, inclusiv prin implementarea în perspectivă a proiectelor de interes comun.

Distribuie acest articol