Leadership si management în învățământul superior: experiențe multiplicate în cadrul proiectului MHELM

Secția Știință a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), în parteneriat cu Facultățile USARB, a organizat în data de 6 – 7 octombrie 2023, Conferinţa ştiinţifică internaţională TRADIȚIE ȘI INOVARE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ, ediția a XII-a

În data de 7 octombrie 2023, în cadrul Conferinței, a avut loc Seminarul metodic „Leadership si management în învățământul superior: experiențe multiplicate în cadrul proiectului MHELM”

Seminarul metodic a scos în evidență experiența acumulată de Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB) în cadrul proiectului 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei.

La sfârșitul seminarului metodic, participanții au fost capabili:

  • să argumenteze necesitatea achiziționării competențelor de leadership și management universitar de către liderii și managerii IÎS;
  • să aplice strategii de fortificare a guvernării, planificării strategice și a managementului universitar, pentru a oferi suport reformelor din sector prin sporirea leadershipului și a capacităților de management;
  • să valorifice transferul de bune practici și inovații prin proiecte de consolidare de capacități

Participanți: manageri ai instituțiilor de învățământ superior și general, cadre didactice universitare și din învățământul general, studenți

Facilitatori:

  • Valentina PRIȚCAN, doctor, conferențiar universitar, Prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
  • Valeria BORȘ, șefa Centrului de Formare Profesională Continuă, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., Prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, coordonator instituțional al proiectului MHELM, a prezentat membrii echipei de implementare a proiectului în USARB: Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Lidia PĂDUREAC, dr., conf. univ., Prim prorector pentru activitatea didactică, Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., Decană, Facultatea de Științe ale Educației.

Doamna Valentina PRIȚCAN a prezentat subiectul ,,Achiziționarea competențelor de leadership și management universitar – imperativ al timpului”.

Absolvenții programul de instruire profesională pentru liderii și conducătorii din instituțiile de învățământ superior „Leadership si Management”, elaborat în cadrul proiectului MHELM finanțat cu suportul Uniunii Europene prin programul ERASMUS+, acreditat de ANACEC, au prezentat proiectele elaborate în echipe:

  • Aurelia BEȚIVU, dr., conf. univ., Dorin GUZGAN, asist. univ., Valentina PILAT, șefă de arhivă. Constituirea HUB-ului „Alumni USARB”
  • Ghenadie CABAC, dr., lect. univ., șeful Direcției Tehnologii Informaționale, Svetlana STANȚIERU, șefa Centrului activitate didactică, Elvira GURANDA, dr., conf. univ. Dezvoltarea și modernizarea Sistemului Informațional Universitar prin includerea modulului e-acte (e-plan, e-registru) în contextul digitalizării globale
  • Vitalie RUSU, dr., conf. univ., decan, Facultatea de Drept și Științe sociale, Veronica RUSOV, prodecană, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Lucia BALANICI, prodecană, Facultatea de Litere, Cătălina CIORICI, prodecană, Facultatea de Drept și Științe sociale. Dezvoltarea competenței de reziliență la provocările globale și locale la studenți prin partene¬riatul intern al subdiviziunilor instituționale
  • Ina ODINOKAIA, dr., conf. univ., șefa Catedrei de drept, Stanislav STADNIC, dr., conf. univ., șeful Catedrei de Științe ale Naturii și Agroecologie, Dumitru DUMITRAȘCU, dr., lect. univ., jurist, Valeria BORȘ, șefa Centrului de formare profesională continuă. Fondarea și dezvoltarea Centrului de Consultanță Juridică

Programul de instruire profesională pentru liderii și conducătorii din instituțiile de învățământ superior „Leadership si Management” a fost elaborat în cadrul proiectului MHELM finanțat cu suportul Uniunii Europene prin programul ERASMUS+.

Instruirile în cadrul acestui program au fost realizate în scopul atingerii obiectivelor proiectului MHELM și implementării cu succes a priorității naționale a Republicii Moldova: „Guvernarea, planificarea strategică și gestionarea instituțiilor de învățământ superior”.

Proiectul MHELM vine ca suport în continuarea reformei sectorului învățământului superior din Republica Moldova, prin consolidarea capacității liderilor și fortificării guvernării, planificării strategice și a managementului în universitățile din Republica Moldova.

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

 Președinte:

Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., Rector

 

Membri:

Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale

Victoria REINHARDT, dr., șefa Departamentului de Studii a Facultății de Științe Sociale, Universitatea din Leipzig,

Georgeta CÎȘLARU, dr. hab., prof. univ., Université Paris Nanterre, Franța

Alina TOFAN, dr., conf. univ., Universitatea din Leipzig, Germania

Armenuhi HARUTYUNYAN, șefa Departamentului de Cercetare, Inovare și Cooperare, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „H. Tumanyan” din Vanadzor, Armenia

Liudmyla HMYRIA, dr., conf. univ., Universitatea Națională de Lingvistică din Kiev, Ucraina

Adrian ȘIMON, dr., conf. univ., Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș, România

Lilia TRINCA, dr., conf. univ., decana Facultăţii de Litere

Ina CIOBANU, dr., conf. univ., decana Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului

Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., decana Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

Vitalie RUSU, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale

Anatol MORARU, directorul Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți

Aculina MIHALUȚĂ, directoarea Bibliotecii Științifice USARB, categorie de calificare superioară

COMITETUL DE ORGANIZARE

 Președintele comitetului de organizare

Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale

 Membri:

Lilia TRINCA, dr., conf. univ., Facultatea de Litere

Ina CIOBANU, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului

Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

Vitalie RUSU, dr., conf. univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Alexandra MELNIC, metodist, Secția Știință

Silvia CIOBANU, bibliotecar principal, Centrul Marketing și activitate editorială.

 

Distribuie acest articol