Vizita delegației de la Universitatea de Stat din Virginia (SUA) la USARB

USARB a găzduit în data de 19 octombrie 2023, o delegație specială de la Universitatea de Stat din Virginia (SUA) și UTM, organizată în cadrul proiectului ,,Exchange Speaker Program: VSU-TUM with participation of other universities”, finanțat de Ambasada SUA la Chișinău!

Delegația Universității de Stat din Virginia, reprezentată de Joseph SHELTON, profesor asistent de informatică; Lorin S. SODELL, director de implicare externă și industrie, Colegiul de Inginerie și Tehnologie, Universitatea de Stat din Virginia, director de dezvoltare a afacerilor și educație avansată în producție, director de dezvoltare a afacerilor și educație avansată în producție, Centrul Commonwealth pentru producție avansată, dr., conf. univ. Leonard GITHINJI, președintele Senatului VSU; Ceslav CIOBANU, profesor de economie, coordonator Programe economice, Ambasador, Colegiul de Inginerie și Tehnologie, VSU, însoțiți de doamna prof., univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, a avut o întrevedere cu administrația USARB: Natalia GAȘIȚOI dr., conf. univ., rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, Ina CIOBANU, dr., conf. univ., decană, Facultatea de Științe Exacte, Economice și ale Mediului.

În cadrul întrevederii s-au scos în evidență mai multe oportunități de cooperare pentru următorii ani, posibilitățile de a împărtăși experiențe, a sprijini inovația și a promova excelența academică în cadrul universităților din consorțiu.

Experții de la Universitatea de Stat din Virginia au ținut prelegeri publice pentru studenții și personalul științifico-didactic al USARB în Centrul pentru Inovare și Transfer Tehnologic Nortek, subdiviziune a USARB!

  Prelegerile publice au fost axate pe provocările cu care se confruntă  omenirea și abordări inovative pentru personalul și studenții USARB, susținute de:

  • Ceslav Ciobanu, Profesor de Economie, Coordonator Programe Economice, Ambasador (ret.), Colegiul de Inginerie & Tehnologie, VSU: „Cum IA schimbă piețele și reinventează economia: o privire de ansamblu”.
  • Joseph Shelton, profesor asistent de informatică: „Geoapărare biometrică: protecția împotriva adversarilor și amenințărilor interne”.
  • Lorin S. Sodell, director de implicare externă și industrie, Colegiul de Inginerie și Tehnologie, Universitatea de Stat din Virginia, director de dezvoltare a afacerilor și educație avansată în producție, director de dezvoltare a afacerilor și educație avansată în producție, Centrul Commonwealth pentru producție avansată: „Oportunități și provocări pentru înființarea Centrului de cercetare colaborativă în inginerie pentru industrie și academie”.

Vizita s-a realizat în cadrul programului ,,Exchange Speaker Program: VSU-TUM with participation of other universities”, finanțat de Ambasada SUA la Chișinău, care urmărește asigurarea continuității activităților desfășurate, astfel încât schimbul academic și proiectele comune de cercetare și studii să poată continua în cadrul unui viitor Centru interuniversitar de excelență pentru cercetare și dezvoltare economică.

Distribuie acest articol