Consolidarea calității educației online în instituțiile de învățământ superior din Moldova și Armenia: bune practici achiziționate în proiectul MEDIA

Secția Știință a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), în parteneriat cu Facultățile USARB, a organizat în data de 6 – 7 octombrie 2023, Conferinţa ştiinţifică internaţională TRADIȚIE ȘI INOVARE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ, ediția a XII-a

În data de 7 octombrie 2023, în cadrul Conferinței a avut loc Seminarul metodic „Consolidarea calității educației online în instituțiile de învățământ superior din Moldova și Armenia: bune practici achiziționate în proiectul MEDIA”

Seminarul metodic a scos în evidență experiența acumulată de Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB) în cadrul proiectului MEDIA – Consolidarea calității educației online în instituțiile de învățământ superior din Moldova și Armenia, cofinanțat de Uniunea Europeană, programul Erasmus+, CBHE, acord de grant nr. 101082889, Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, coordonat de Universitatea de Stat a Moldovei.

La sfârșitul seminarului metodic, participanții au fost capabili:

 • să argumenteze necesitatea fortificării capacităților pe baza analizei învățării în predarea-învățarea online și implementarea abordărilor multidisciplinare;
 • să aplice strategii de fortificare a calității predării online și digitalizării instituțiilor de învățământ superior;
 • să valorifice transferul de bune practici și inovații prin proiecte de consolidare de capacități

Participanți: manageri ai instituțiilor de învățământ superior și general, cadre didactice universitare și din învățământul general, studenți

Facilitatori:

 • Valentina PRIȚCAN, doctor, conferențiar universitar, Prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 • Viorica CEBOTAROȘ, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., Prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, coordonator instituțional al proiectului MEDIA,  a prezentat membrii echipei de implementare a proiectului în USARB: Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Viorica CEBOTAROȘ, dr., conf. univ., Victoria POSTOLACHE, dr., conf. univ., Natalia BRANAȘCO, dr., conf. univ., Eugenia FOCA, asist. univ.

Prezentări în cadrul atelierului:

 • Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Transformarea învățământului superior prin analiza datelor: beneficii, provocări și perspective
 • Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Profesiile viitorului: noi provocări pentru învățământul universitar
 • Viorica CEBOTAROȘ, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, EdTech in a changing world
 • Viorica CONDRAT, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, On the role of emotions in leadership
 • Victoria POSTOLACHE, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Implicarea inteligenței artificiale în învățământul superior
 • Natalia BRANAȘCO, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Tehnologii moderne de instruire: oportunități și provocări
 • Eugenia FOCA, asist. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Bune practici în utilizarea tehnologiilor educaționale pentru îmbunătățirea angajamentului studenților în mediul online

Proiectul Erasmus+ MEDIA – Consolidarea calității educației online în instituțiile de învățământ superior din Moldova și Armenia are o importanță deosebită pentru informarea, planificarea și consolidarea parteneriatului, precum și pentru înțelegerea importanței atingerii obiectivului proiectului, care constă în promovarea dezvoltării sistemelor naționale de învățământ din Moldova și Armenia privind predarea și învățarea online, în scopul sprijinirii reformelor prin crearea unor condiții-cadru personalizate, instrumente practice și facilități capabile să multiplice efectele de lungă durată pentru atingerea calității pe termen scurt și lung a educației online asincrone și sincrone.

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

 Președinte:

Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., Rector

Membri:

Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale

Victoria REINHARDT, dr., șefa Departamentului de Studii a Facultății de Științe Sociale, Universitatea din Leipzig,

Georgeta CÎȘLARU, dr. hab., prof. univ., Université Paris Nanterre, Franța

Alina TOFAN, dr., conf. univ., Universitatea din Leipzig, Germania

Armenuhi HARUTYUNYAN, șefa Departamentului de Cercetare, Inovare și Cooperare, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „H. Tumanyan” din Vanadzor, Armenia

Liudmyla HMYRIA, dr., conf. univ., Universitatea Națională de Lingvistică din Kiev, Ucraina

Adrian ȘIMON, dr., conf. univ., Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș, România

Lilia TRINCA, dr., conf. univ., decana Facultăţii de Litere

Ina CIOBANU, dr., conf. univ., decana Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului

Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., decana Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

Vitalie RUSU, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale

Anatol MORARU, directorul Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți

Aculina MIHALUȚĂ, directoarea Bibliotecii Științifice USARB, categorie de calificare superioară

COMITETUL DE ORGANIZARE

 Președintele comitetului de organizare

Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale

 Membri:

Lilia TRINCA, dr., conf. univ., Facultatea de Litere

Ina CIOBANU, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului

Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

Vitalie RUSU, dr., conf. univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Alexandra MELNIC, metodist, Secția Știință

Silvia CIOBANU, bibliotecar principal, Centrul Marketing și activitate editorială.

 

 

 

 •  

 

Distribuie acest articol