SMART Caffe a găzdut prezentarea ideilor de afaceri

Elevele grupei 401, Colegiul Pedagogic ,,Ion Creangă” din cadrul USARB, și-au prezentat ideile de afaceri dezvoltate în cadrul Programului de Inteligență Competitivă (PIC) din cadrul proiectului CONNECT, ediția a III-a!

Evenimentul a avut loc la SMART Caffe, CITT Nortek în data de 01 noiembrie 2023! Organizatorii și participanții la Programul de Inteligență competitivă din cadrul proiectului CONNECT, ediția a III-a, și-au prezentat ideile de afaceri, și au discutat despre Competiția Națională a ideilor  de afaceri, urmată de participarea la Competiția Internațională.

Elevele au fost ghidate de doamna dr., conf. univ. Natalia Branașco, care a facilitat și discuțiile despre implicarea elevelor în Programul de Inteligență competitivă, modului în care învățarea asincronă este combinată cu evenimente sincrone, facilitând asimilarea conținuturilor  cursurilor din Program: pre-accelerare a afacerii, accelerare a afacerii, dezvoltarea abilităților digitale, Leadership și abilități artistice.

Parcurgerea responsabilă a programului facilitează pregătirea pentru Competiția Națională a ideilor  de afaceri, urmată de participarea la Competiția Internațională.

Programul de Inteligență competitivă este elaborat și organizat în cadrul proiectului #CONNECT ,,Connecting universities-industry through smart entrepreneurial cooperation and competitive intelligence of students in Moldova, Georgia and Armenia”, nr. 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-JP, finanțat de UE prin programul Erasmus+ https://connecterasmus.com/

Detalii despre Program:

http://usarbconnect.tilda.ws/?fbclid=IwAR2hueBunuT2SuZaGsVgNW7qlUyQUrBybzt5PeEVwBlUWky8hHD4bKRhx9o

Pentru detalii suplimentare contactați coordonatorul instituțional al proiectului CONNECT, USARB, Valentina Prițcan. Date de contact: valentina.pritcan@gmail.com  069322482

Distribuie acest articol