Asigurarea culturii calității cu suportul proiectului QFORTE

În data de 8 noiembrie 2023, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, CITT Nortek, a găzduit Atelierul de lucru ,,Creșterea capacităților instituționale pentru asigurarea culturii calității. Rolul structurilor de asigurare a calității din USARB”, realizat cu suportul proiectului Îmbunătățirea Asigurării Calității în Sistemul de Învățământ Superior din Moldova/ Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova – QFORTE, număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

La Atelier au participat studenți, reprezentanți ai autoguvernanței studențești, cadre didactice, reprezentanți ai administrației USARB, șefa Departamentului de management al calităţii, președinții Comisiilor de Evaluare și Asigurare a Calității a facultăților USARB

Atelierul a fost moderat de către doamna Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, conf. univ., dr., coordonator instituțional al proiectului QFORTE, care a salutat publicul și a prezentat scopul și finalitățile Atelierului de lucru.

Valentina PRIȚCAN a scos în evidență rolul proiectului Erasmus+ Îmbunătățirea Asigurării Calității în Sistemul de Învățământ Superior din Moldova – QFORTE, număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, în creșterea capacităților USARB de asigurare a culturii calității.

 

Atenție sporită a fost acordată dezvoltării și promovării cadrului legislativ național privind AQ, dar și prevederilor Strategiei USARB de asigurare a calității.

Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, conf. univ., dr., coordonator instituțional al proiectului QFORTE, a elucidat rolul structurilor de asigurare a calității din USARB.

Corina NICHITCIN, șefa Departamentului de management al calităţii, a prezentat specificul, componența, misiunea structurilor de asigurare a calității din USARB: Consiliul calității, Departamentul de management al calităţii, Comisiile de evaluare și asigurare a calității ale facultăților USARB.

Lucia BALANICI, președintele Comisiei de evaluare și asigurare a calității a Facultății de Litere, a elucidat rolul Comisiei de evaluare și asigurare a calității a Facultății de Litere în asigurarea culturii calității, activitățile realizate facultate, planurile de viitor.

Victoria POSTOLACHE,  președintele Comisiei de evaluare și asigurare a calității a Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului, a scos în evidență rolul Comisiei de evaluare și asigurare a calității la Facultatea ȘREM, implicarea studenților în asigurarea calității, impactul auditului.

Angela BEJAN, președintele Comisiei de evaluare și asigurare a calității a Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, a elucidat rolul Comisiei de evaluare și asigurare a calității a Facultății ȘEPA în asigurarea culturii calității, tipul activităților planificate, semnificația chestionarelor și analiza rezultatelor evaluării opiniilor studenților.

Mariana SPATARI, președintele Comisiei de evaluare și asigurare a calității a Facultății de Drept și Științe Sociale, a prezentat rolul Comisiei de evaluare și asigurare a calității Facultății de Drept și Științe Sociale, menținând buna conlucrare cu administrația facultății și studenții în vederea asigurării unui management al calității eficient.

Loredana MOROȘAN, președinta Autoguvernării Studențești, USARB, studenții facultăților USARB, au elucidat rolul organizațiilor studențești și a implicării studenților în asigurarea culturii calității în USARB.

Atelierul de Lucru a finalizat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, reflecții și feedback, care a accentuat experiența studenților în conlucrarea cu comisii de evaluare externă, oferire de informații la diferite etape de evaluare și acreditare a programelor de studii, a evaluării și acreditării internaționale instituționale a USARB.

Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, conf. univ., dr., coordonator instituțional al proiectului QFORTE,  a mulțumit echipei de implementare a proiectului Îmbunătățirea Asigurării Calității în Sistemul de Învățământ Superior din Moldova / Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova- QFORTE, număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.

Mai multe detalii despre proiectul QFORTE, găsiți pe site-ul oficial al proiectului: https://qforte.usm.md/    și pe pagina USARB a proiectului QFORTE: https://usarb.md/qforte/

Distribuie acest articol