USARB va implementa un nou subproiect din cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”!

Ministrul Educației și Cercetării Dan PERCIUN a înmânat doamnei Natalia GAȘIȚOI, Rector al USARB, Certificatul de confirmare a finanțării subproiectului proiectelor ,,Dezvoltarea procesului științifico-didactic în programele de studii din domeniul industriei auto”/DEZPROAUTO, din cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării, finanțat de Banca Mondială.

Subproiectul a primit finanțare în rezultatul celui de-al doilea concurs anunțat în cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”. În alocuțiunea sa doamna Natalia GAȘIȚOI, Rector al USARB, a scos în evidență semnificația subroiectelor din cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, implementate de USARB, pentru dezvoltarea instituției.

Obiectivul general al Proiectului este de a dezvolta și consolida capacitățile programelor de studii la licență, masterat în inginerie și activități inginerești, în cadrul catedrei de Științe fizice și inginerești.

În cadrul subproiectului va fi dezvoltată infrastructurii laboratoarelor de „Organe de mașini” şi „Autovehicule moderne” a catedrei Științe fizice și inginerești necesare pregătirii specialiştilor ingineri de înaltă calificare în programele de studii ale ciclului I şi II licenţă, precum şi dezvoltarea procesului de cercetare a studenţilor şi cadrelor didactice, prin a asigurarea credibilităţii şi veridicităţii rezultatelor obţinute în domeniile sus menționate;

Felicitări, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți! Felicitări și gratitudine Catedrei de Științe fizice și inginerești a USARB pentru perseverență, creativitate și abordare inovativă!

Distribuie acest articol