WBL4JOB: CONFERINȚA DE TOTALIZARE

În intervalul 20-22 noiembrie 2023, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți a participat la Conferința de totalizare a rezultatelor proiectului „Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB). Evenimentul a fost desfășurat sub egida Universității Francofone din Armenia, Erevan, care a avut și rolul de coordonator al proiectului, atrăgând participanți relevanți din sfera învățământului superior, instituțiilor financiare și asociațiilor profesionale din domeniul financiar-bancar.

În cadrul conferinței, au fost expuse rezultatele proiectului desfășurat în Armenia și Republica Moldova, precum și strategiile de implementare a învățământului dual, subliniind colaborările încheiate cu instituțiile financiare și asociațiile profesionale. Accentul a fost pus pe relevanța implementării învățământului bazat pe experiență în instituțiile de învățământ superior, evidențiindu-se necesitatea îmbunătățirii calității educației superioare prin introducerea unor astfel de practici.

Participanții au avut ocazia să exploreze modalitățile în care învățământul bazat pe experiență poate contribui la dezvoltarea competențelor studenților și la pregătirea acestora pentru succesul în carieră. De asemenea, perspectiva ministerelor de resort asupra modificărilor legislative a fost discutată în cadrul comunicării unei viziuni strategice pentru implementarea învățământului bazat pe experiență în context național.

Universitățile din Armenia și Republica Moldova au împărtășit experiențele acumulate în cadrul proiectului pilot, evidențiind atât rezultatele pozitive, cât și provocările întâmpinate pe parcursul implementării.

Perspectivele externe ale proiectului WBL4JOB au fost prezentate de către Universitatea din Strasbourg, Franța și Universitatea de Științe Aplicate din Krems, Austria, oferind astfel înțelegeri și concluzii relevante cu privire la impactul și potențialul viitor al proiectului.

Scopul conferinței a constat în totalizarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului WBL4JOB și identificarea direcțiilor de asigurare a sustenabilității acestuia prin adaptarea cadrului legislativ privind învățământul dual în instituțiile superioare de învățământ. De asemenea, s-a subliniat importanța lansării studiilor duale în universități și încheierii parteneriatelor public-private pentru dezvoltarea studiilor duale.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți își exprimă recunoștința față de toți cei implicați în proiectul WBL4JOB și își reafirmă angajamentul de a continua eforturile pentru îmbunătățirea calității învățământului superior și a șanselor de angajare pentru absolvenții săi.

 

 

 

 

 

 

 

Distribuie acest articol