UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI FACULTATEA DE LITERE

Școala Doctorală Filologie

3121, Str. Pușkin nr. 38, Bălți, Republica Moldova Tel: +373023152348, e-mail: doctoratfilologie@gmail.com

 

ANUNȚ

În data de 27 ianuarie 2024 își va desfășura lucrările Colocviul științific semestrial al ȘCOLII DOCTORALE FILOLOGIE din USARB (ediția a XI-a), în cadrul căruia doctoranzii vor prezenta rezultatele activităților de cercetare realizate în semestrul I al anului de studii 2023-2024.

Temele comunicărilor și rezumatele în română și engleză, 30 de rânduri (1 pagină A4), coordonate cu conducătorul științific, vor fi expediate pe adresa ȘDF (doctoratfilologie@gmail.com) până la ora 18.00 a zilei de 23 decembrie 2023.

Participarea doctoranzilor (inclusiv a celor aflați în perioada de grație) este obligatorie.

Textele integrale ale comunicărilor urmează a fi depuse în format electronic până la sfârșitul sesiunii de iarnă.

Forma de organizare a Colocviului va fi anunțată suplimentar.

 

Comitetul de organizare

Distribuie acest articol