CALENDARUL CONCURSULUI  DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT (anul de studii 2022-2023) 

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI FACULTATEA DE LITERE ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE CONCURSUL DE ADMITERE 2022   CALENDARUL CONCURSULUI  DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT (anul de studii 2022-2023)  Concursul de admitere la Ciclul III, studii superioare de doctorat, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pentru anul universitar 2022-2023, pentru toate formele…

Citește mai mult

Colocviul științific semestrial al ȘCOLII DOCTORALE FILOLOGIE din USARB (ediția a VIII-a)

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI FACULTATEA DE LITERE Școala Doctorală Filologie 3121, Str. Pușkin nr. 38, Bălți, Republica Moldova Tel: +373023152348, e-mail: doctoratfilologie@gmail.com   ANUNȚ  În data de 25 iunie 2022 își va desfășura lucrările Colocviul științific semestrial al ȘCOLII DOCTORALE FILOLOGIE din USARB (ediția a VIII-a), în cadrul căruia doctoranzii vor prezenta…

Citește mai mult

Colocviul semestrial al Școlii Doctorale Filologie

Colocviul semestrial al Școlii Doctorale Filologie În 29 ianuarie 2022 și-a ținut lucrările ediția a VII-a a Colocviului semestrial al Școlii Doctorale Filologie din Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. În cele 2 secțiuni ale colocviului, „Naratologie și poetică” și „Limbaj și comunicare”, au fost prezentate 24 de comunicări științifice ilustrând o vastă paletă…

Citește mai mult

Colocviul științific semestrial al ȘCOLII DOCTORALE FILOLOGIE 2021

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI FACULTATEA DE LITERE Școala Doctorală Filologie 3121, Str. Pușkin nr. 38, Bălți, Republica Moldova Tel: +373023152348, e-mail: doctoratfilologie@gmail.com  ANUNȚ În data de 15 ianuarie 2022 își va desfășura lucrările Colocviul științific semestrial al ȘCOLII DOCTORALE FILOLOGIE din USARB (ediția a VII-a), în cadrul căruia doctoranzii vor prezenta rezultatele…

Citește mai mult

CONCURSUL DE ADMITERE 2021. CALENDARUL CONCURSULUI  DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI FACULTATEA DE LITERE ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE CONCURSUL DE ADMITERE 2021 CALENDARUL CONCURSULUI  DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT (anul de studii 2021-2022) Turul II  Concursul de admitere la Ciclul III, studii superioare de doctorat, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pentru anul universitar 2021-2022, pentru toate…

Citește mai mult

Anunţ cu privire la concursul pentru ocuparea postului vacant

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI FACULTATEA DE LITERE Școala Doctorală Filologie 3121, Str. Pușkin nr. 38, Bălți, Republica Moldova Tel: +373023152348, e-mail: doctoratfilologie@gmail.com ANUNȚ Școala Doctorală Filologie anunță vacantarea unui post de conducător de doctorat la Specialitatea 621.04. Lexicologie și lexicografie; terminologie și limbaje specializate; traductologie (Limba română). Concursul pentru ocuparea locului vacant este…

Citește mai mult

RETORICA FICȚIUNII ȘI A AUTENTICITĂȚII ÎN MEMORIALISTICA DETENȚIEI (ALEXEI MARINAT)

ANUNŢ Școala Doctorală Filologie anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: RETORICA FICȚIUNII ȘI A AUTENTICITĂȚII ÎN MEMORIALISTICA DETENȚIEI (ALEXEI MARINAT) elaborată de către studenta-doctorandă MELNIC Svetlana Program de doctorat 622.01 Literatură română Conducător de doctorat:  VRABIE Diana, dr., conf. univ. Data susținerii:  03 decembrie 2021 Ora: 12.00 Susținerea publică va avea loc în…

Citește mai mult